In Nederland is er een structureel tekort aan woningen. Een woning is voor steeds meer mensen lastig bereikbaar geworden, met name voor jongeren en middeninkomens in de grote en middelgrote steden. Tot 2030 moeten er circa 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd om het woningtekort de kop in te drukken. Om te komen tot een oplossing moeten stedelijke partners intensief samenwerken. De kennis en investeringskracht van institutionele investeerders kunnen daarbij uitkomst bieden.

Door het woningtekort wonen jongeren steeds langer thuis, gemiddeld gaan ze met 23,5 jaar uit huis.
23,5 jaar
In de komende 20 jaar zullen er zo’n 1 miljoen huishoudens bijkomen in Nederland, een stijging van 13%.
+ 1 miljoen
De komende tien jaar zullen er 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden.
100.000
Bouwinvest stelt zich tot doel om minimaal 60% van de nieuwe woningen waarin het investeert in het middensegment te realiseren.
60%

Een miljoen woningen

Prijzen van woningen gaan omhoog en starters maken weinig kans. Er is namelijk een tekort aan (sociale) gezinswoningen, woningen voor ouderen en betaalbare woningen voor starters. De bouwopgave van bijna een miljoen woningen tot 2035 is breed bekend. Daarnaast is de impact van klimaatverandering duidelijk en wordt het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord – met een specifieke opgave voor de gebouwde omgeving - nóg urgenter. Het vergt een enorme inspanning van alle betrokken partijen. Er moeten niet alleen huizen bijkomen, maar die moeten slimmer, duurzamer, betaalbaarder en voor een breder publiek worden gebouwd.

Het Dok: Werken aan betaalbare inclusieve steden

Het Residential Fund en Healthcare Fund van Bouwinvest dragen bij aan het oplossen van de woningbehoefte. Wij investeren in middenhuurwoningen voor gezinnen, kleinere huishoudens, jonge professionals, starters, maar ook ouderen met en zonder zorgvraag.

Een goed voorbeeld is Het Dok in Amsterdam dat bestaat uit maar liefst 449 appartementen, waarvan 135 sociale huur en 314 appartementen in de middenhuur en vrije sector huur. Het Dok ligt op de NDSM-werf, aan de noordoever van het IJ, midden tussen de culturele en culinaire hotspots. Een imposant gebouw, met drie hoge torens, bovenop laagbouw waarin straks allerlei bedrijvigheid komt. 

Wij zijn onderdeel van de oplossing

niet van het probleem

Michiel de Bruine 1 Michiel de Bruine Director Dutch Residential Investments

Consistente regelgeving, meer samenwerken én meer bouwen.

Wij denken dat de belangrijkste oplossing van het tekort ligt in het bouwen van meer betaalbare woningen. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft het Residential Fund besloten om bij acquisities nog meer te focussen op het middenhuursegment.

Dat betekent wel dat iedereen een bijdrage moet leveren en concessies moet doen.
Daarbij helpt het dat gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en institutionele beleggers natuurlijke samenwerkingspartners zijn. Wij hebben een langetermijnhorizon en delen een gemeenschappelijk belang: komen tot een inclusieve, waardevaste, ongedeelde stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarom maken wij afspraken, op project- en stadsniveau.

Residential Rotterdam Little C Ossip 2
Little C Rotterdam

Gebruik investeringskracht Nederlandse pensioenfondsen voor woningmarkt

Niet elke belegger is hetzelfde

Institutionele investeerders zoals Bouwinvest investeren voor onder andere Nederlandse pensioenfondsen in woningen. Zij stellen kapitaal beschikbaar om  (nieuw)bouwprojecten mogelijk te maken (‘build-to-rent’ investeerders). Op dit moment zijn deze partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de landelijke nieuwbouwproductie, voornamelijk in het midden- en vrije sector huursegment. Zonder institutionele investeerders, zouden veel nieuwbouwprojecten geen doorgang hebben gevonden en zou het woningaanbod nog lager zijn. Hiermee onderscheiden institutionele investeerders zich ten opzichte van private beleggers, ook wel ‘buy-to-let’ beleggers genoemd. Private beleggers hebben in tegenstelling tot institutionele investeerders de voorkeur voor bestaande woningen. Daarmee concurreren zij met onder andere starters op de koopwoningmarkt. Onze oproep is dus ook: maak onderscheid tussen de diverse investeerders en gebruik institutionele investeerders voor het oplossen van de woningbouwimpasse.

Duurzame gebouwen: goed voor huurders én voor rendement

Het Residential Fund investeert in duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande woningen in de portefeuille. Zo blijft ons vastgoed een goede belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave. Ons doel is om in 2045 een bijna volledig energieneutrale portefeuille te hebben. In 2021 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort.

Internationaal investeren in huisvesting

Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal investeert Bouwinvest in (betaalbare) woningen. Dit doen we met onze drie internationale mandaten in de regio's Europe, North America en Asia-Pacific. Het woningtekort is immers geen nationaal probleem. Ook in de grote en middelgrote steden in andere landen kampt men met dit probleem. Bouwinvest heeft internationaal geïnvesteerd in betaalbare woningen in onder meer DublinBelgië en Scandinavië

Betaalbare huisvesting is niet alleen een basisbehoefte

maar ook een solide investering op de lange termijn.

Robert Koot 1 Robert Koot Director Asia-Pacific Investments Interview met PERE over internationaal investeren in betaalbare woningen.

Betaalbaar en duurzaam wonen in het Amsterdamse project State

Het AT5-programma Bouw, Woon, Leef ging op bezoek in het Amstelkwartier in Amsterdam. Een gebied dat nog volop in ontwikkeling is, maar waar wel al veel mensen ook wonen. Bouwinvest verhuurt hier 102 middenhuurwoningen net boven de liberalisatiegrens. Met onder meer een collectieve warmtepomp en zonnepanelen is State ook nog eens aardgasloos en vrijwel geheel klimaatneutraal. Bouw, Woon, Leef sprak met enkele huurders en Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments.

Wat levert investeren in middenhuurwoningen op?

Het maakt de noodzakelijke doorstroming mogelijk.
Het geeft starters de kans om passende woonruimte te vinden.
Het kapitaal van pensioenfondsen kan financieel én maatschappelijk goed worden benut.
Het helpt Nederlandse gemeenten en overheid in het opstellen van consistenter beleid om de grote woningbouwopgave het hoofd te bieden.

Onderzoek naar leefbare, betaalbare steden

Bouwinvest investeert in continue onderzoek om het inzicht in middenhuur en betaalbaarheid te vergroten. Ook hebben we onze eigen positie uitgelegd in diverse papers:

Meer informatie

Michiel de Bruine
Director Dutch Residential Investments
Boy Wesel
Manager Strategic Partnerships
Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication
Christian Schouten
Head of Dutch Transaction Management

Nieuwsbrief