Met betrokken en toekomstgerichte medewerkers zetten wij in op Real value for life. Samen met onze partners bepalen wij de stad van de toekomst en hebben wij invloed op de inrichting ervan. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Zo creëren wij maatschappelijk én financieel rendement.

Dat kunnen wij alleen samen

Bouwinvest is een internationaal opererende vastgoedvermogensbeheerder met de ambitie om op duurzame wijze waarde toe te voegen. Wij geloven in creatie van waarde in financiële en maatschappelijke termen. Samen met onze partners ontwikkelen wij oplossingen die bijdragen aan de belangen en het welzijn van alle belanghebbenden op de lange termijn. Wij maken het verschil door een maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn en we zijn een stabiele, transparante en betrouwbare samenwerkingspartner. Daarnaast zijn wij een goede en faire werkgever en wij investeren in duurzaam vastgoed in toegankelijke, toekomstgerichte en leefbare steden.

Werken aan Real value for life kunnen wij niet alleen. Samen met onze partners creëren we waarde door actief beleid te voeren op maatschappelijk verantwoorde thema’s. Zoals leefbare metropoolregio’s, betaalbaarheid, zorgvastgoed, aargasloze en energieneutrale vastgoedportefeuilles, circulariteit en klimaatadaptatie. Wij zijn continu in dialoog over deze thema’s met al onze stakeholders. Zo werken wij samen aan Real value for life. Voor nu en voor later.

“Wij investeren in wat de maatschappij nodig heeft. Zó creëren we een stabiel rendement voor onze aandeelhouders”

Dick van Hal Chief Executive Officer

Duurzaam vastgoed

Wat is duurzaam vastgoed in de visie van Bouwinvest? Dat zijn gebouwen met een lage milieu impact, die lang meegaan en waar mensen graag wonen, werken, winkelen en verblijven. Ze kunnen zich aanpassen aan veranderende wensen en eisen, zoals de klimaatdoelstellingen van Parijs. Drie eigenschappen springen er voor ons uit: Paris Proof, klimaatbestendig en circulair. Door te investeren in duurzaam vastgoed leveren we een positieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Onze belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat ten minste 80% van ons geïnvesteerd kapitaal tegen 2021 een bovengemiddelde duurzaamheidscertificaat heeft. Om dit te bereiken is onze vastgoedinvesteringsstrategie gericht op duurzaam gecertificeerd vastgoed en de vermindering van de milieu-impact. Duurzaam vastgoed helpt de klimaatverandering tegen te gaan en genereert bredere sociale, economische, ecologische en gezondheidsvoordelen. Daarmee maken we het verschil voor de generaties van nu en morgen.

Impact maken voor klimaatdoelstellingen en UNSDG’s

Investeren in duurzaam vastgoed, betaalbare woningen, zorghuisvesting en leefbare metropoolregio’s zijn uitwerkingen van ons integrale ESG-beleid van Bouwinvest. ESG staat voor EnvironmentSocial en Governance. Oftewel het milieu, de samenleving en goed bestuur. Sinds 2012 maakt dit beleid integraal onderdeel uit van ons beleggingsproces.

We gaan verder dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid en we maken afspraken over leefbare. Het is voor ons dé manier om op lange termijn maatschappelijk en financieel rendement zeker te stellen voor onze klanten, pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast biedt het ons mogelijkheden om te beleggen met impact, een steeds nadrukkelijker vraag van onze klanten. Zo werken we een Real value for life.