Met betrokken en toekomstgerichte medewerkers zetten wij in op real value for life. Samen met onze partners werken wij aan de stad van de toekomst en hebben wij invloed op de inrichting ervan. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Zo creëren wij maatschappelijk én financieel rendement.

Dat kunnen wij alleen samen

Bouwinvest is een internationaal opererende vastgoedvermogensbeheerder met de ambitie om op duurzame wijze waarde toe te voegen. Wij geloven in creatie van waarde in financiële en maatschappelijke termen. Samen met onze partners ontwikkelen wij oplossingen die bijdragen aan de belangen en het welzijn van alle belanghebbenden op de lange termijn. Wij maken het verschil door een maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn en we zijn een stabiele, transparante en betrouwbare samenwerkingspartner. Daarnaast zijn wij een goede en faire werkgever en wij investeren in duurzaam vastgoed in toegankelijke, toekomstgerichte en leefbare steden.

Werken aan real value for life kunnen wij niet alleen. Samen met onze partners creëren we waarde door actief beleid te voeren op maatschappelijk verantwoorde thema’s. Zoals leefbare metropoolregio’s, betaalbaarheid, zorgvastgoed, aardgasloze en energieneutrale vastgoedportefeuilles, circulariteit en klimaatadaptatie. Wij zijn continu in dialoog over deze thema’s met al onze stakeholders. Zo werken wij samen aan real value for life. Voor nu en voor later.

“Wij investeren in wat de maatschappij nodig heeft.

Zó creëren we een stabiel rendement voor onze aandeelhouders”

Nieuwsbrief