North-America Mandate (bpfBOUW)

North-America Mandate
Targets
2020 / 2022
Rendement
7,4 - 8,4
Procent (%)
Portefeuille omvang
€ 1,7
Miljard
duurzame investeringen
40%
GRESB 4 of 5 star rating

De vastgoedbeleggingsportefeuille van Bouwinvest Noord-Amerika kenmerkt zich door investeringen in woningen, kantoren, winkels, hotels en logistiek vastgoed in metropolen van Noord-Amerika (inclusief - in mindere mate - Canada en Mexico). Hiermee realiseren we een gezonde spreiding over sectoren, markten en regio’s. Om dit mandaat te kunnen uitvoeren, werken we samen met lokale partners.

Bouwinvest beheert drie geïntegreerde internationale vastgoedmandaten: voor Europa, voor Azië-Pacific en voor Noord-Amerika. We beheren deze onder een separaat mandaat voor onze belangrijkste belegger bpfBOUW. Voor de vastgoedbeleggingsportefeuille Noord-Amerika beleggen we in zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde fondsen, joint ventures, co-investments en club deals. We investeren vooral in vastgoed in de grote stedelijke regio’s zoals:  New York, Los Angeles, Washington DC, Seattle en Miami. Tweederde van al het geïnvesteerd vastgoed binnen dit mandaat bevindt zich in de kustregio’s waar de vraag naast vastgoed over het algemeen hoger is dan in de rest van Noord-Amerika. Deze investeringen hebben de afgelopen jaren goede en solide rendementen opgeleverd. Hoewel het merendeel van onze portefeuille is gericht op lange termijnbeleggingen, maken we soms – indien marktomstandigheden daar aanleiding voor geven – een deel van de portefeuille liquide via onze beursgenoteerde fondsen om deze weer elders te investeren. 

Vastgoedmarkt in Noord-Amerika
Een nieuw hoofdstuk binnen de Amerikaanse urbanisatietrend is die van de zogenaamde ’18 hour’ cities. Er is in de regio Noord-Amerika vanwege bevolkingsgroei veel vraag naar vastgoed in de woningsector, maar niet iedereen kan het zich veroorloven om te wonen, werken en investeren in de traditionele grote steden en vastgoedmarkten: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Washington DC. Steeds meer huizenzoekers en bedrijven wijken dan ook uit naar steden als Seattle, Austin, Dallas en Denver. Gezien de aanhoudende vraag naar woningen, zal Bouwinvest de komende jaren in Noord-Amerika vooral investeren in de verschillende woninghuursegmenten.

Met de groeiende werkgelegenheid neemt ook de consumptie toe, wat een stuwend effect heeft op logistiek vastgoed. Daarnaast is er in Noord-Amerika een sterke vraag naar kwalitatief hoogwaardig winkel- en kantorenvastgoed. Veel fysieke winkels verdwijnen vanwege de opkomst van online-retail. Daarvoor in de plaats ontstaat een behoefte aan winkelcentra die klanten een ‘belevenis’ bieden. Ook de Noord-Amerikaanse kantorenmarkt vindt zichzelf opnieuw uit door te komen met nieuwe creatieve kantoorconcepten. In de afgelopen periode hebben wij onder meer geïnvesteerd in het upgraden van kantoren in de belangrijke zakencentra, in appartementen in het dure huursegment en in de wat risicovollere ‘value added’ fondsen.

Gunstige lange termijnvooruitzichten
De vooruitzichten voor het beleggen in Noord-Amerikaans vastgoed zijn – zeker op de langere termijn – gunstig. Naar verwachting stijgen de waarderingen van vastgoedbeleggingen gematigd door en blijft de verhouding tussen vraag naar en aanbod van vastgoed in balans. Ons portfolio voor Noord-Amerika zal tot 2021 naar verwachting dan ook groeien naar circa 1,6 miljard euro.

meer
Gijs Plantinga
Director Northern American Investments
+31 (0)6 10906682
g.plantinga@bouwinvest.nl
"We proberen te profiteren van onregelmatigheden in de markt." Gijs Plantinga Director Northern American Investments