Het Bouwinvest Dutch Hotel Fund is een beleggingsfonds exclusief voor bpfBOUW. Maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst ook andere pensioenfondsen kunnen deelnemen in dit fonds. Hotels vormen tenslotte een beleggingscategorie die zich heeft bewezen als een solide nichemarkt met een aantrekkelijk rendement. Als institutionele belegger gespecialiseerd in vastgoed, belegt Bouwinvest ook in hotels.

Bas Jochims
Director Dutch Office & Hotel Investments

Diversificatie

De portefeuille van het Hotel Fund is gediversifieerd met concepten als hostel, lifestyle en extended stay waar zowel de zakelijke als de privé-reiziger zich thuis voelt. Deze hotels zijn te vinden op strategische plekken in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als gevolg van het aantrekken van de economie groeit het toerisme in Nederland over de gehele linie, en in het bijzonder in Amsterdam. Hier is de vraag naar hotelkamers het grootst en deze vraag neemt ieder jaar weer toe.

Solide rendementen

Beleggers in hotels kunnen doorgaans rekenen op goede solide lange termijn rendementen. In de hotelwereld wordt immers gewerkt met langlopende huurcontracten. De meeste hoteloperators hebben bovendien bewust gekozen voor de gebouwen waarin hun hotels huizen, waardoor ze vaak een sterke band hebben met het vastgoed.

Beleggers zijn zich terdege bewust van de kansen die hotelvastgoed hen biedt, waardoor de prijzen steeds verder oplopen. Zeker in steden waar het aantal hotelbezoekers groeiende is. 

We gaan langlopende huurovereenkomsten aan met één partij die zich goed onderscheidt.

Bas Jochims Director Dutch Office & Hotel Investments

Verhuur aan internationale ketens

Bouwinvest levert de gebouwen, maar managet de hotels niet zelf. We verhuren onze hotels het liefst aan internationale hotelketens. Toonaangevende succesvolle hotelketens verhogen de waarde van onze gebouwen en hebben bovendien de kennis, ervaring en middelen die nodig zijn voor het managen van een hotel.

Nieuwsbrief