18 oktober 2022

Deel dit op:

Voor het tweede jaar op rij kennen alle vijf Nederlandse fondsen van Bouwinvest een GRESB-toppositie. GRESB is de wereldwijde benchmark waarin vastgoedobjecten met elkaar worden vergeleken op duurzaamheid. Vorig jaar gebeurde dit voor het eerst. Het behoud van de vijf sterren en daarmee het behoren tot de wereldwijde 20 procent van best presterende fondsen is een mooie prestatie, waar Bouwinvest trots op is.

De GRESB-benchmark 2022 plaatst het Bouwinvest Residential Fund, het Healthcare Fund en het Hotel Fund in de top twee van best presterende fondsen in vergelijking met zijn peers. Ook het Office Fund (derde positie) en het Retail Fund (zesde positie) kunnen terugkijken op een goed jaar.

In 2017 stelde Bouwinvest zich tot doel om voor 2020 alle Nederlandse fondsen met minimaal vier GRESB-sterren te laten scoren. Dat nu in 2022 het Residential, Retail, Hotel, Office en Healthcare Fund voor het tweede jaar op rij de vijf sterren behouden past dan ook bij de destijds aangescherpte doelstelling om de scores verder te optimaliseren. Deze uitslag wordt bepaald door onder andere de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende strategie van Bouwinvest (Management Module), in combinatie met de kwaliteit van de data waarmee gestuurd wordt op duurzaamheid en welk effect deze gegevens hierop hebben (Performance Module).

De grootste uitdaging bij de optimalisatie is het vergaren van externe gegevens waar lastig invloed op uit te oefenen is. Zo zijn energiedata nog altijd moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat bijvoorbeeld huurders niet altijd deze gegevens willen vrijgeven en/of de bezettingsgraad van huurders per jaar wisselt. De GRESB-scores in de Performance Module kunnen hierdoor fluctueren. Des ter groter is de prestatie van het behoud van de toppositie van alle fondsen, gezien de ontwikkelingen in de diverse markten. Het is daarbij zaak om onder andere huurders nauw te blijven betrekken bij de duurzaamheidsambities van Bouwinvest. Ook kijkt Bouwinvest naar nieuwe huurconstructies, zoals de ‘casco+-huurovereenkomst’ voor het Retail Fund, waarbij niet de huurder maar de verhuurder eigenaar is van installaties. Energiedata zijn zo eenvoudiger te vergaren.

Met de GRESB-scores laat Bouwinvest aan zijn klanten zien hoe op een serieuze manier werk gemaakt wordt van duurzaamheid. GRESB is de wereldwijde duurzaamheidsbenchmark, opgericht in 2009, als graadmeter voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer dan 1500 vastgoedinvesteerders doen mee aan de toets, die meer dan 115.000 vastgoedobjecten beoordeelt aan duurzaamheidscriteria. Bouwinvest is sinds de oprichting betrokken bij GRESB, passend bij de creatie van real value for life om zo passend financieel én maatschappelijk rendement te maken.

Nieuwsbrief