Het datawarehouse van Bouwinvest

Een optimaal rendement voor onze klanten vereist weloverwogen investeringsbeslissingen. We moeten de huidige markten door en door kennen en bovendien vooruit kunnen kijken. Aan alle beleggingsinvesteringen van Bouwinvest gaat daarom een uitgebreid researchtraject vooraf. 

Researchafdeling
Bouwinvest heeft een eigen professionele researchafdeling die veel kennis heeft van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten. Ons researchteam volgt lokale en wereldwijde megatrends in de pensioen- en vastgoedwereld op de voet en doet grondig onderzoek via onder andere uitgebreide en gedetailleerde analyses op macro- en microniveau. Hiermee levert het onze organisatie onafhankelijk en objectief advies dat ten grondslag ligt aan de operationele, tactische en strategische beleggingsbeslissingen.

Markt- en prijsadvies
Of het nu de lokale, de regionale, de Nederlandse of de internationale vastgoedmarkt betreft, onze researchspecialisten hebben er kennis van en adviseren over alle investeringen die Bouwinvest doet. Ze geven marktadviezen voor investeringsproposities en hebben inzicht in de marktdynamiek, prijsontwikkelingen en risico’s. Onze researchafdeling is dan ook van meet af aan betrokken bij de totstandkoming van onze investeringsstrategie, bij investeringsvoorstellen voor klanten, en bij onderhandelingen met projectontwikkelaars. 

Data is ‘king’
Onze researchspecialisten maken intensief gebruik van grote hoeveelheden data en voeren hier kwantitatieve en kwalitatieve analyses op uit. De door Bouwinvest ontwikkelde Global Market Monitor is daar een voorbeeld van. Op basis van de best beschikbare data verschaft de monitor inzicht in de fundamenten van een markt en geeft het informatie over waar een specifieke markt zich op een bepaald moment bevindt in de beleggingscyclus. De afdeling Research & Strategic Advisory werkt daarnaast aan een datawarehouse voor voorspellende analyses.  

Trends: urbanisatie, technologie, duurzaamheid en demografie
Dankzij onderzoek hebben we zicht op belangrijke trends binnen de wereld van vastgoedbeleggingen. We weten bijvoorbeeld dat urbanisatie een grote behoefte gaat creëren aan gezonde, leefbare en inclusieve steden. We zien ook hoe bepaalde technologische ontwikkelingen het vastgoed en de gebruikers gaan beïnvloeden. Ook weten welke invloed de duurzaamheidseisen en demografische ontwikkelingen hebben op de ontwikkeling van vastgoed. Onze onderzoekers weten specifieke lokale gegevens van vastgoed te combineren met overkoepelende trends in de markt. Daardoor hebben we ontwikkelingen snel in de gaten en zijn we in staat het best presterende vastgoed te selecteren. 

meer

Contact

Jeroen Beimer
Head of Research & Strategic Advisory

Market Outlook 2022 2024 - Vastgoedmarkt in herstel, maar tweedeling versterkt.

28 okt 2021
pdf 12,40 MB

Bouwinvest: Trends en ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 2021-2023

02 dec 2020
pdf 11,10 MB

'We combineren informatie afkomstig uit onze eigen portefeuille met externe marktdata wat leidt tot uniek resultaat'

Jeroen Beimer Head of Research & Strategic Advisory

Nieuwsbrief