Het Bouwinvest Retail Fund investeert vermogen van institutionele beleggers voor de lange termijn in de Nederlandse winkelmarkt. Het fonds heeft een heldere investeringsvisie en is daarnaast gericht op de volgende drie pilaren; gerichte segmentatie, optimalisatie en duurzaamheid

Gerichte segmentatie en optimalisatie

Succesvol investeren in een uitdagende en complexe markt vereist een heldere investeringsvisie. Het fonds focust zich op de beste winkelsteden en drukste winkelstraten (Experience) en buurtwinkelcentra met supermarkten voor de dagelijkse boodschappen (Convenience). Daarnaast houden wij alle overige kansen op de markt nauwlettend in de gaten. 

Optimalisatie
Wij zijn continue bezig met het optimaliseren van onze portefeuille, zoals bijvoorbeeld het realiseren van herontwikkelingen en het uitvoeren van actief assetmanagement op onze bestaande projecten. Daarnaast hanteren wij een proactieve en kritische benadering van acquisities, waarbij winkelvastgoed in kaart wordt gebracht dat volledig voldoet aan onze beleggingscriteria. Deze benadering is intensief, maar wij geloven dat deze aanpak ons helpt bij het optimaliseren van onze vastgoedportefeuille met een optimaal risicoprofiel en het realiseren van onze groeidoelstelling naar € 1.1 miljard.

Duurzaamheid

Ons doel is om de vastgoedportefeuille voor 2045 volledig Paris proof te maken. Binnen onze beleggingsstrategie investeren wij bewust in het verduurzamen van ons bestaande vastgoed. Door het vastgoed aan te passen aan de eisen van deze tijd, creëren we aantrekkelijke en duurzame winkels die in de toekomst blijven voldoen aan de behoeften van consumenten en huurders. Om dit te realiseren werken wij nauw samen met huurders, de gemeente, ontwikkelaars en makelaars. Op deze manier blijft ons vastgoed een aantrekkelijke belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave.

In een uitdagende markt laten wij onze winkelportefeuille bovengemiddeld presteren

Collin Boelhouwer Director Dutch Retail Investments

Resultaten

Het Bouwinvest Retail Fund is in 2019 door de MSCI uitgeroepen tot het best presterende vastgoedfonds in Nederland. Het fonds liet over de afgelopen drie jaar een relatieve outperformance zien van 3,2% ten opzichte van de sectorbenchmark. Het fonds heeft een GRESB duurzaamheidsscore van vier sterren. 

Investeren in het Bouwinvest Retail Fund

Historisch gezien heeft winkelvastgoed een goede risico/rendementsverhouding. Institutionele investeerders in het fonds kunnen nu en in de toekomst rekenen op een stabiel rendement met maatschappelijke impact. Wilt u deelnemen in het Bouwinvest Retail Fund? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Collin Boelhouwer of Jaap Landkroon. 

Contact

Collin Boelhouwer
Director Dutch Retail Investments
Jaap Landkroon
Director funds management

Nieuwsbrief