Bouwinvest belegt namens institutionele investeerders in vastgoed. Dat doen wij met een langetermijnvisie. Om onze beleggingen nu en in de toekomst waardevast te houden, investeren wij in waar de maatschappij om vraagt. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stad én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Zo creëren wij real value for life.

Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 15,1 miljard (HY 2023). Voor informatie over investeren in onze fondsen kunt u contact opnemen met een van onze client managers. Bent u al investeerder bij Bouwinvest? Dan kunt u ook terecht op het investor portal.

Direct naar het Bouwinvest Investor Portal?

SFDR

Per 10 maart 2021 wordt de “Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector” van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid. 

De SFDR schrijft voor dat elk financieel product moet worden geclassificeerd. Bouwinvest biedt onder deze classificatie een lichtgroen artikel 8 product aan, waarbij ecologische en sociale kenmerken worden gepromoot.

Onze client managers

Jaap Landkroon
Director Institutional Clients
George Theuvenet
Business Development Director

Nieuwsbrief