We nemen onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de klimaatverandering. Om de CO2 uitstoot te verlagen dragen we bij aan de energietransitie. Dat doen we door te investeren in aardgasloos en bijna energieneutraal, oftewel Paris Proof vastgoed. Zo creëren wij real value for life.

Verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie

Energiezuinige gebouwen of gebouwen die evenveel energie opwekken als ze gebruiken zijn waardebestendig en leveren een hoger rendement op, voor beleggers en de maatschappij. Dit geldt voor de gebruikers: zij hebben lagere energiekosten en meer comfort. Maar ook voor Bouwinvest als belegger: mensen wonen, werken, winkelen en verblijven liever en langer in een duurzame omgeving. Dat is goed voor de verhuurbaarheid nu en op de lange termijn en dat geeft ons een grotere garantie op stabiele inkomsten voor onze klanten, pensioenfondsen en verzekeraars.

Een andere belangrijke reden om te investeren in het verlagen van het energieverbruik is dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. De energietransitie is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Een maatschappelijke opgave waar we met z’n allen voor staan. Dit wordt neergelegd in internationale afspraken en wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan Parijs 2015 en het Klimaatakkoord. Bouwinvest neemt zijn verantwoordelijkheid in het waarmaken van deze ambities. Sterker nog: als het kan leggen we de lat zelf nog hoger.  

Investeren in energiereductie is voor ons niet alleen een kwestie van onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. We zien het als voorwaardelijk voor het lange termijn rendement voor onze klanten.

Paris Proof is onze meetlat

De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn voor Nederland leidend. De afspraak is dat we in 2050 allemaal gebruik maken van duurzame, hernieuwbare energie. Maar van die energie is straks slechts één derde beschikbaar in vergelijking met ons huidige totale energiegebruik. Het betekent dat we moeten opschuiven naar zuinigere gebouwen. Hoeveel zuiniger? Twee derde zuiniger. Dát zijn Paris Proof gebouwen: verregaand energiezuinig én aardgasloos.

Bouwinvest werkt aan zogenaamde Paris-Proof routekaarten. Hierin leggen we per fonds en op gebouwniveau vast welke route slim is om een Paris Proof portefeuille te realiseren. Het eerste spoor dat we daarin volgen is het aanpassen van onze gebouwen. We investeren in bestaande en nieuwe gebouwen door dak en gevel goed te isoleren. Dat geldt ook voor de toepassing van moderne energiezuinige installaties voor verwarming, koeling en verlichting. De energie die dan nog nodig is, wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt.

Het tweede spoor, is het gedrag van de huurders en gebruikers van onze gebouwen. Hoe duurzaam een gebouw ook is, uiteindelijk zijn het de huurders die voor de daadwerkelijke energiebesparing kunnen zorgen. Samenwerking met huurders is daarom noodzakelijk.  

Tuinen van Sion Rijswijk Buiten

Als het gaat om duurzame woningen is Rijswijk Buiten het vermelden waard. Tot en met 2023 wordt aan deze wijk gebouwd en het is de bedoeling dat hier een energieneutraal woongebied ontstaat.

De appartementen zijn onder andere uitgerust met:

  • Zonnecellen en warmtepomp met boiler;
  • Triple glas, hoogwaardig geïsoleerde muren en voordeur;
  • Douchepijp voorzien van warmte terugwin unit (=terugwinnen van warmte uit ventilatielucht);
  • LED-verlichting in algemene ruimten, werkend op bewegingssensoren;
  • Duurzame houttoepassing, met keurmerklabel FSC/PEFC.

Successen vieren

We investeren in energiezuinige gebouwen. We zetten tal van instrumenten in om het energieverbruik van onze gebouwen omlaag te brengen. Zo maakt WTC Rotterdam forse sprongen qua energielabel en is voor WTC Den Haag een energieprestatiecontract afgesloten met als doel 10 kWh/m2 aan energiebesparing te realiseren in twee jaar.

Onze Nederlandse portefeuille bestaat voor 98% uit energiezuinige gebouwen, een energielabel A,B of C. We verminderen onze directe uitstoot (aardgas), ‘vergroenen’ onze elektriciteit en kiezen voor duurzame energiebronnen voor onze gebouwen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en warmte koude opslaginstallaties.

Het aantal voorbeeldprojecten groeit snel. Monumentaal erfgoed zoals de The Garage en Move in Amsterdam zijn herontwikkeld tot duurzame werkruimte. In Gouda is het bestaande wijkwinkelcentrum gemoderniseerd en zijn de winkels aardgasloos geworden. Al meer dan 40% van de woningen in het Residential Fund is aardgasloos en het hotelfonds van Bouwinvest is inmiddels het meest duurzame ter wereld.

Naast deze maatregelen op gebouwniveau nemen we de huurders en gebruikers van de gebouwen waar kan mee in de mogelijkheden om het werkelijk energieverbruik te beperken. Zo hebben we ‘groene huurcontracten’ waarmee Bouwinvest en de huurders afspraken maken over de verduurzaming van het gebouw.

Dit zijn mooie stappen, maar gezien de opgave, slechts een begin. We gaan door.

Samen stappen ondernemen

Samen met de partners van de DGBC gaan we door. In toekomstbouwers lees je hoe we aanjagen.

DGBC-directeur Annemarie van Doorn vat het treffend samen: “Laten we samen met onze achterban opnieuw zien wat er mogelijk is en dat het nog niet te laat is. Naast samenwerking is leiderschap nodig en moeten we nu in actie komen om het tij te keren. Het moet niet minder slecht, maar beter. Mijn vraag aan jou als lezer is je hierdoor te laten inspireren, en ook jouw ervaringen tijdens de Dutch Green Building Week te delen zodat we samen in volle vaart onze verantwoordelijkheid nemen om de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen.”

 

Contact

Bas Jochims
Fund Manager Dutch Office & Hotel Investments

Nieuwsbrief