Perscontact

Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication
Anton de Graaf
Marketing & Communication Manager

Over Bouwinvest

Bouwinvest belegt sinds 1952 in vastgoed voor het pensioenfonds van de bouw (bpfBOUW). In die tijd zijn we uitgegroeid tot een specialist die maatwerk biedt aan onze opdrachtgevers. Dankzij alle ervaring en kennis die we in de afgelopen 60 jaar hebben opgebouwd, is Bouwinvest uitgegroeid tot een specialist die de wereld van vastgoed en pensioenfondsen door en door kent.

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel risicospreiding en een solide rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. 

Jaarverslagen

Jaarverslag Bouwinvest 2021

pdf 28,7 MB

Jaarverslag Residential Fund 2021

pdf 18,8 MB

Jaarverslag Office Fund 2021

pdf 13,7 MB

Jaarverslag Retail Fund 2021

pdf 13,5 MB

Nieuwsbrief