Het Bouwinvest Residential Fund richt zich op de Nederlandse markt voor vrijesectorhuurwoningen. Omdat de Nederlandse bevolking groeit en de trend van urbanisatie doorzet, zal er altijd een grote vraag zijn naar huurwoningen in dit segment. Institutionele beleggers in dit fonds kunnen dan ook rekenen op stabiele rendementen mét maatschappelijk impact. Het Residential Fund investeert voor de lange termijn en focust in de groeistrategie op drie pilaren: kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Kwaliteit: de juiste woningen, voor de juiste doelgroep

Om verzekerd te zijn van een hoge bezettingsgraad, moeten de woningen van het Bouwinvest Residential Fund voldoen aan de wensen van huidige en toekomstige huurders. Daarom beleggen wij in economisch sterke regio’s in Nederland waar de woningvraag het hoogst is. Het fonds richt zich vooral op de Holland Metropole (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven) en de drie grote steden in het oosten van Nederland. Ook hebben wij bewonersprofielen geformuleerd, op basis van onderzoek naar verschillende levensstijlen. Wij weten wie onze huurders en potentiële huurders zijn, waar ze vandaan komen en in wat voor soort huizen ze willen wonen. Het resultaat is dat we huurders veelal een passende woning kunnen bieden en daardoor een hoge bezettingsgraad hebben.

Betaalbaarheid: investeren in inclusieve gebieden

Het Residential Fund draagt bij aan het oplossen van de woningbehoefte. Wij investeren onder andere in middenhuurwoningen voor gezinnen, kleinere huishoudens, jonge professionals en starters op de woningmarkt. We letten er daarbij op dat onze woningen zich bevinden in leefbare, betaalbare en inclusieve steden. Dat is waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en verblijven. Zo houden wij onze investeringen waardevast en brengen wij het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze klanten.

“Ons woningfonds speelt in op de enorme, structurele vraag naar betaalbare woningen in de grote steden”

Duurzaamheid: duurzame gebouwen zijn waardevaster

Het Residential Fund investeert in duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande woningen in de portefeuille. Een win-winsituatie, want zo blijft ons vastgoed een aantrekkelijke belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave. Ons doel is om in 2045 een bijna volledige energieneutrale portefeuille te hebben.

In 2021 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort.

 

In the spotlight: Sluishuis Amsterdam

Per 10 maart 2021 is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf de start van 2023 zijn ook de level 2 eisen van de SFDR van kracht. Naast de generieke verklaringen, vergt Level 2 verklaringen op financieel product niveau. Conform de eisen van de SFDR zijn alle Bouwinvest producten geclassificeerd. Het Dutch Residential fund classificeert als artikel 8 product, waarbij ecologisch en sociale kenmerken worden gepromoot.

Deze product specifieke verklaringen vinden plaats via het Information Memorandum van het fonds en het jaarverslag van het fonds. In aanvulling daarop is in bijgevoegde file de gevraagde informatie m.b.t. Dutch Residential fund opgenomen. Op de SFDR pagina van Bouwinvest vindt u de aanvullende verklaringen zoals vereist door de SFDR.

Meer weten over waarom en hoe Bouwinvest investeert in middenhuur?

Huurderstevredenheid is één van de doelstellingen van het Residential Fund. Ontdek waarom.

Investeren in het Residential Fund? Neem contact op met George Theuvenet. 

Investeren in het Bouwinvest Residential Fund

Institutionele investeerders kunnen deelnemen in het Bouwinvest Residential Fund. Met de ingezette strategie kunnen aandeelhouders rekenen op een stabiel rendement met maatschappelijke impact. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met George Theuvenet, Client Manager, via +31 (0)6 53316074 of g.theuvenet@bouwinvest.nl.

George Theuvenet
Business Development Director

Nieuwsbrief