Het Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund

Dutch Residential Fund
Targets
2020 / 2022
Rendement
6,8 - 7,0
procent (%)
Portefeuille omvang
€ 8,0
miljard
Duurzame investeringen
GRESB rating

Het Bouwinvest Dutch Residential Fund richt zich voornamelijk op de markt voor vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Bijna 70 procent van deze portefeuille bestaat uit middenhuurwoningen met een huurprijs tussen de € 711 en € 1000 per maand. Wij menen dat er altijd behoefte zal bestaan aan goede betaalbare huurwoningen in dit segment, waardoor beleggers in dit fonds kunnen rekenen op stabiele rendementen. Alleen institutionele partijen kunnen investeren in het Residential Fund.

Het Bouwinvest Dutch Residential Fund belegt in economisch sterke regio’s in Nederland. Het fonds richt zich vooral op de Randstad, de Brabantse stedenrij en de steden Arnhem en Nijmegen, zowel binnenstedelijk als in de groene buitenwijken. Inmiddels heeft het Residential Fund meer dan 22 duizend woningen in beheer en in de pijplijn.

De vraag naar vrijesectorhuurwoningen groeit
Omdat de trend van urbanisatie doorzet, zijn vraag en aanbod in de woningmarkt niet overal in balans. Een groeiende doelgroep is aangewezen op de vrije sector vanwege de stijgende prijzen van koopwoningen en omdat er steeds meer mensen zijn die – wel of niet gedwongen - de voorkeur geven aan huren boven kopen. In Nederland groeit de behoefte aan vrijesectorhuurwoningen dan ook in rap tempo. Vooral in het middensegment.

Wij investeren in inclusieve gebieden
Het Residential Fund draagt bij aan het oplossen van de vraag naar middenhuurwoningen door te investeren in woningen voor gezinnen, kleinere huishoudens, jonge professionals en starters op de woningmarkt. We letten er daarbij op dat de woningen zich bevinden in leefbare, betaalbare en inclusieve steden. Dat is waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en verblijven. Daardoor zijn dit soort investeringen waardevast en bieden ze een grote kans op een langjarig stabiel rendement op vastgoed. Zo komt het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze klanten.

We hebben een hoge bezettingsgraad
We werken altijd nauw samen met ontwikkelaars, lokale bestuurders en corporaties. Hierdoor hebben wij een groot aantal hoogwaardige woningprojecten aan onze portefeuille kunnen toevoegen. Ook hebben wij bewonersprofielen geformuleerd, gebaseerd op verschillende levensstijlen. Wij weten wie onze huurders en potentiële huurders zijn, waar ze vandaan komen en in wat voor soort huizen ze willen wonen. Het resultaat is dat we een van de hoogste bezettingsgraden in de vrije huursector hebben. Door onze marketing op speciale bewonersgroepen te richten en doordat we samenwerken met lokale makelaars en vastgoedmanagers, slagen we er vrijwel altijd in om al onze nieuwbouw voor oplevering volledig verhuurd te krijgen.

De vraag naar duurzame woningen stijgt
Als langetermijninvesteerder streven wij ernaar dat onze gebouwen waardevast zijn en blijven. Wij zetten ons dan ook in voor de verduurzaming van onze gebouwen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een duurzaam gebouw meer waard is. Een win-winsituatie, want zo blijft ons vastgoed een aantrekkelijke belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave.

Duurzaamheidcertificaat
Het Residential Fund werd in 2017 beloond met een vier sterren GRESB duurzaamheidcertificaat, de op één na hoogst haalbare duurzaamheidsstatus. De GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke internationaal erkende benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt.

meer

Contact

Michiel de Bruine
Director Dutch Residential Investments
+31 (0)20 677 1636
m.debruine@bouwinvest.nl
George Theuvenet
Client Manager
+31 (0)6 53316074
g.theuvenet@bouwinvest.nl

Meer weten over waarom en hoe Bouwinvest investeert in middenhuur?

Huurderstevredenheid is één van de doelstellingen van het Residential Fund. Ontdek waarom.