Het Bouwinvest Office Fund focust op toekomstbestendige kantoorruimte, waarbij flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Inspirerende plekken waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten. Onze strategie laat zien dat het mogelijk is om gezonde rendementen te halen in een competitieve markt met veel vraag van investeerders naar kwalitatief goede kantoorruimte en relatief weinig aanbod. Nederland wordt gezien als een stabiele vestigingslocatie voor internationale bedrijven en het werkloosheidscijfer is jaren niet zo laag geweest. Samen met onze strategie biedt dit goede perspectieven en hoge rendementen voor het fonds.

Het Office Fund investeert voor de lange termijn en de strategie is gestoeld op drie pijlers: duurzaamheid, G4 en multi-tenant.

Maak kennis met Central Park Utrecht

Utrecht Office Central Park 1

Duurzaamheid

Het Office Fund investeert in duurzame nieuwbouw en de verduurzaming en optimalisering van de bestaande portefeuille. Zo blijft ons vastgoed een aantrekkelijke belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave.

Duurzaamheid van de werkomgeving heeft voor steeds meer huurders hoge prioriteit omdat zij invulling willen geven aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. We luisteren daarbij zeer goed naar de gebruikers en helpen hen na te denken over hun toekomstige kantoorbehoeften.

Ons doel is om in 2045 een bijna volledig energieneutrale portefeuille te hebben.

In 2021 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort.

 

De Zeven Provinciën in Den Haag

7P7

Per 10 maart 2021 is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf de start van 2023 zijn ook de level 2 eisen van de SFDR van kracht. Naast de generieke verklaringen, vergt Level 2 verklaringen op financieel product niveau. Conform de eisen van de SFDR zijn alle Bouwinvest producten geclassificeerd. Het Dutch Office fund classificeert als artikel 8 product, waarbij ecologisch en sociale kenmerken worden gepromoot.

Deze productspecifieke verklaringen vinden plaats via het Information Memorandum van het fonds en het jaarverslag van het fonds. In aanvulling daarop is in bijgevoegde file de gevraagde informatie m.b.t. Dutch Office fund opgenomen. Op de SFDR pagina van Bouwinvest vindt u de aanvullende verklaringen zoals vereist door de SFDR.

G4

Het Office Fund belegt voornamelijk (minimaal 80%) in binnenstedelijke gebieden in de vier grote steden in de Randstad. Kantoren in deze steden bieden volgens ons de meeste kans op een stabiel rendement, omdat deze waardevast zijn voor de lange termijn. We letten er daarbij op dat onze kantoren zich bevinden in leefbare en inclusieve gebieden, waar een mix van functies bestaat. Dat is waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en verblijven. Zo brengen wij het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze klanten.

We willen de werkomgeving zo aantrekkelijk en duurzaam mogelijk maken voor gebruikers.

Bas Jochims Vk Bas Jochims Fund Manager Dutch Office & Hotel Investments

Multi-tenant

Het Office Fund bestaat voornamelijk uit gebouwen met meerdere huurders (multi-tenant). Door hier op te sturen en huurcontracten met verschillende huurders en termijnen aan te gaan verlagen we het risico op leegstand. Naast het feit dat we hiermee risico spreiden, stimuleren we ook interactie tussen de verschillende huurders wat de leefbaarheid en werkplezier in onze kantoren ten goede komt. De huurders hebben toegang tot en komen elkaar tegen bij gemeenschappelijke faciliteiten zoals winkels, cafés en restaurants, kinderopvang en ontmoetingsplekken in het gebouw of in de buurt van het gebouw.

Institutionele investeerders kunnen deelnemen in het Bouwinvest Office Fund. Met de ingezette strategie kunnen aandeelhouders rekenen op een stabiel rendement met maatschappelijke impact. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met George Theuvenet, Client Manager, via +31 (0)6 53316074 of g.theuvenet@bouwinvest.nl.

Bas Jochims
Fund Manager Dutch Office & Hotel Investments
George Theuvenet
Business Development Director

Nieuwsbrief