Om de juiste beleggingen te vinden is een netwerk essentieel. Om invloed uit te oefenen en om ons kennisniveau naar een steeds hoger niveau te brengen, is het noodzakelijk dat we samenwerken met andere partijen. Bouwinvest investeert daarom in langdurige partnerships met tal van partijen: van gemeenten tot ontwikkelaars, van kennisinstituten tot belangenorganisaties en netwerkorganisaties, en van pensioenfondsbestuurders tot lokale belangengroepen.

De samenwerkingen die wij onderhouden nemen verschillende vormen aan. Zo participeren we  geregeld in congressen, seminars en workshops. En we trekken samen op om onderwerpen die voor ons en onze samenwerkingspartners belangrijk zijn, op agenda’s te krijgen van de relevante stakeholders. Ook delen we kennis en participeren onze medewerkers actief binnen werkgroepen of besturen. 

Onze visie op samenwerken
Samenwerken betekent voor ons dat we ons openstellen voor ideeën en inzichten van anderen. We luisteren, verplaatsen ons in het standpunt van de andere partij, en zijn – indien relevant - bereid onze individuele belangen ondergeschikt te maken aan het collectieve belang. Samenwerken gaat tenslotte ook over het sluiten van compromissen en over ‘elkaar iets gunnen’.  Daarnaast geloven we erin dat een partnership alleen maar kan werken wanneer beide partijen openheid van zaken geven, bereid zijn om kennis met elkaar te delen en het liefst langjarig een relatie aangaan. Wij zien samenwerken als investeren in elkaar. En die investering doen wij graag.

Boy Wesel
Manager Strategic Partnerships
Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication

Sponsoring

Bouwinvest stimuleert actief de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers en sponsoren diverse maatschappelijke initiatieven. We doen dat echter nooit ‘zomaar’. Een samenwerking moet voor ons altijd een ‘win-win’ situatie opleveren. Beide partijen moeten er beter van worden. Voordat we ons committeren aan sponsoring, toetsen we de betreffende partij dan ook op de volgende vier criteria:

 • Is het een potentiële kennispartner?
 • Biedt deze partij een toegevoegde waarde voor ons netwerk?
 • Helpt deze partij ons bij onze profilering in de markt?
 • Kunnen we het platform of netwerk van deze partij inzetten om onderwerpen op de maatschappelijke agenda te krijgen?

Thema’s
Samen met onze partners zetten we ons in om bepaalde thema’s op politieke en gemeentelijke agenda’s te krijgen. Daarbij focussen we ons op de volgende onderwerpen: 

Samenwerkingspartners
Hieronder een greep uit de partijen met wie we samenwerken: 

 • ANREV - Asian association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles.
 • Architectuurcentrum AORTA
 • Arcam – Architectuurcentrum Amsterdam
 • AT5 – Bouw, Woon Leef
 • DGBC – Dutch Green Building Council
 • FSC Nederland – Forest Stewardship Council
 • Holland Metropole - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven
 • GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark
 • INREV - The European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles
 • IVBN - Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 • NEPROM
 • Platform 31 – onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio
 • Platform Amsterdam Middenhuur en Platform Middenhuur Utrecht
 • Stichting Hoogbouw
 • Stichting Homeplan – bouwt huizen voor de allerarmsten
 • Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), TU Delft – Praktijkleerstoel
 • ULI - Urban Land Institute

 

Partnerships

‘We willen dat alle betrokken partijen profiteren van de samenwerking.’

Nicolette Klein Bog Head of Corporate Marketing & Communication

Nieuwsbrief