Europe mandate
Targets
2020 / 2022
Rendement
6,0 - 6,5
Procent (%)
Portefeuille omvang
€ 1,7
Miljard
Duurzame investeringen
40%
GRESB 4 of 5 star rating

De vastgoedbeleggingsportefeuille van Bouwinvest Europa kenmerkt zich door een goede spreiding in sterke, transparante en volwassen vastgoedmarkten. De portefeuille kent een sterk ‘core’ profiel en richt zich met name op de grote steden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Scandinavië. Daarnaast is de mix van sectoren uitstekend. Investeringen in kantoren, winkels, woningen en logistiek vormen het voornaamste deel van de portefeuille, maar ook meer ‘niche’ sectoren als studentenhuisvesting en zorgvastgoed maken deel uit van het mandaat. Het fundament van de Europese markt is sterk en stabiel. Bouwinvest wil deze portefeuille de komende jaren dan ook sterk laten groeien.

Bouwinvest beheert drie geïntegreerde internationale vastgoedmandaten: voor Azië-Pacific, Noord-Amerika en Europa. We beheren deze onder een separaat mandaat voor het pensioenfonds bpfBOUW. We maken hierbij optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze lokale partners, ofwel ‘operators’. We beleggen in zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde fondsen, joint ventures, co-investments en club deals. Hoewel het merendeel van onze portefeuille is gericht op lange termijnbeleggingen, maken we soms – indien marktomstandigheden daar aanleiding voor geven – een deel van de portefeuille liquide via onze beursgenoteerde fondsen om deze weer elders te investeren. 

Vastgoedmarkt in Europa
De Europese vastgoedmarkt geniet in grote mate interesse van investeerders wereldwijd. Dit blijkt ook uit de hoge beleggingsvolumes in vastgoed. Vele markten zijn liquide, volwassen en transparant. Een groot aantal gebruikersmarkten op het Europese continent kent een sterk (verbeterd) fundament met lage leegstand en stijgende huurprijzen. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief. De INREV Investment Intentions Survey 2018 laat zien dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland behoren tot de meest favoriete bestemmingen voor Europese investeerders. De sectoren logistiek en woningen staan er eveneens goed voor met  een groeiende vraag vanuit gebruikers en beleggers, maar ook kantoren en nichesectoren als zorgvastgoed en studentenhuisvesting bieden uitstekende beleggingskansen.

Gunstige lange termijn vooruitzichten
De Europese economie presteert op dit moment goed en ook voor de langere termijn lijkt deze gestaag door te groeien. Alle sectoren profiteren uiteindelijk van deze groei, maar de performance van voornamelijk logistiek, woningen en kantoren toont positief. Ook de vraag naar betaalbare en vooral professionelere huisvesting voor studenten neemt naar verwachting de komende jaren verder toe in vrijwel alle Europese landen. De Europese portefeuille groeit in de komende jaren van circa 1,2 miljard euro in 2018 naar een geïnvesteerd vermogen van 1,6 miljard euro in 2021.

meer
Robert Koot
Director European Investments
+31 (0)6 50671122
r.koot@bouwinvest.nl

‘De trek van mensen, bedrijvigheid en kapitaal naar de steden draagt bij aan de sterke performance van vastgoed in de grote Europese metropolen’

Robert Koot Director European Investments