In een tijd waarin de balans ver te zoeken is op de Nederlandse (zorg)woningmarkt, wil het Dutch Social Impact Real Estate Partnership betaalbare huurwoningen realiseren en behouden. Dit doet Bouwinvest voor de twee grote Nederlandse pensioenfondsen ABP, via haar assetmanager APG, en bpfBOUW. Ons gezamenlijke doel: woningen in het sociale en lage middenhuursegment, voor hen die nu tussen wal en schip vallen.

Met het structurele tekort aan passende en betaalbare huisvesting in Nederland, richten we ons op de realisatie van huurwoningen in het sociale en lage middenhuursegment. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een lager en middeninkomen, en voor mensen met een sleutelberoep, zoals politieagenten en zorgmedewerkers. Juist zij worstelen om een plek te vinden in met name de grote steden.

Impactbeleggen om de hiaten te dichten

Impactbeleggen in vastgoed biedt ons de kans om de gaten te dichten die traditionele investeerders en corporaties achterlaten. Het doel om iets positiefs toe te voegen aan de maatschappij staat voorop en daarmee zorgen we ook voor een bescheiden maar goed rendement met een laag risico. Of zoals The Global Impact Investing Network (GIIN) het zegt: impactinvesteringen hebben de intentie om positieve en meetbare sociale en ecologische doelen te bereiken, zij aan zij met een zeker financieel rendement.

Onze aanpak op impactbeleggen komt tot uiting in drie strategische pijlers: betaalbaar, passend en gezond. Dit vormt de kern van onze strategie om niet alleen te investeren in stenen, maar juist ook in mensen en gemeenschappen. Met deze aanpak realiseren we een significante en meetbare sociale impact, die hand in hand gaat met een solide financieel rendement voor onze investeerders. Daarnaast heeft het Partnership ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, wat zorgt dat het vastgoed hoogwaardige kwaliteit heeft en toekomstbestendig is.

Betaalbaar

We zetten ons in voor de realisatie van woningen die niet alleen betaalbaar zijn bij aanvang, maar die ook op lange termijn betaalbaar blijven. Door te investeren in energie-efficiënte (zorg)woningen met een sociale of middenhuur, streven we ernaar een reële financiële last voor onze huurders. Ons doel is om positief bij te dragen aan onze huurders, door woningen beschikbaar te stellen en te houden die financieel passen bij de inkomens van de huurders.

“Ik hoop dat wat nu impactbeleggen is, over vijf jaar de marktstandaard zal zijn"

Maya Savelkoul Maya Savelkoul Fund Manager Dutch Impact Investments / Fund Manager Dutch Healthcare Investments

Passend

Passende huisvesting is meer dan een dak boven het hoofd. Het gaat om het vinden van een thuis dat past bij de levensfase en -stijl van de bewoners. Wij richten ons op het aanbieden van woningen die qua grootte, type en voorzieningen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van diverse doelgroepen. Van jonge werkenden tot senioren, van kleine tot grotere huishoudens, en zorgbehoevenden; ons partnership zet zich in voor een woningmarkt die iedereen welkom heet.

Gezond

De kwaliteit van onze leefomgeving heeft een directe invloed op onze gezondheid en welzijn. Dit partnership zet hoog in op de realisatie van woningen en zorgvastgoed met een gezonde binnenomgeving. Dit draagt namelijk bij aan het fysieke en mentale welzijn van onze huurders. Daarnaast investeren we in sociaal vastgoed dat de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel versterkt, met ruimtes die uitnodigen tot ontmoeting, participatie en educatie.

Per 10 maart 2021 is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf de start van 2023 zijn ook de level 2 eisen van de SFDR van kracht. Naast de generieke verklaringen, vergt Level 2 verklaringen op financieel product niveau. Conform de eisen van de SFDR zijn alle Bouwinvest producten geclassificeerd. De SFDR kent drie kwalificaties: donkergroen (artikel 9), lichtgroen (artikel 8) en neutraal (artikel 6).

De producten van Bouwinvest classificeren als artikel 9 en artikel 8 producten. Het Dutch Social Impact Real Estate Partnership (‘Social Impact Partnership’) heeft specifieke duurzame doelstellingen en is daarmee een artikel 9 product. De Bouwinvest Residential, Office en Retail fondsen promoten ecologische en sociale kenmerken en zijn daarmee geclassificeerd als artikel 8-producten in de betekenis van de SFDR.

Deze productspecifieke verklaringen vinden plaats via het Information Memorandum van het fonds, de website en het jaarverslag van het fonds. In aanvulling daarop is in het bijgevoegde document meer informatie opgenomen met betrekking tot het Impact Partnership opgenomen. Op de SFDR-pagina van Bouwinvest vindt u de aanvullende verklaringen zoals vereist door de SFDR.

Wij komen graag met u in contact

Heeft u ideeën voor het genereren van maatschappelijke impact? Dan komen wij graag met u in gesprek. Neem contact op met: 

Maya Savelkoul
Fund Manager Dutch Impact Investments / Fund Manager Dutch Healthcare Investments
Christian Schouten
Head of Dutch Transaction Management

Nieuwsbrief