De inhoud (waaronder doch niet beperkt tot tekst, foto’s en logo's) van deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bouwinvest worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt en/of (al dan niet in delen) gebruikt worden voor andere websites of op enige andere wijze worden toegepast in welke vorm dan ook. 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief