Het Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund

Het Bouwinvest Healthcare Fund is een vastgoedbeleggingsfonds dat vooralsnog exclusief is voor bpfBOUW. Het fonds geeft invulling aan zowel de financiële als maatschappelijke doelstellingen van dit pensioenfonds voor de bouw. Beleggen in deze sector biedt immers mooie vooruitzichten voor de lange termijn – zowel financieel als maatschappelijk – omdat er vanuit de markt steeds meer behoefte is naar oplossingen die zorg en wonen met elkaar combineren. Investeren in dit segment draagt daarnaast bij aan diversificatie van de portefeuille van bpfBOUW.

Als belegger gespecialiseerd in vastgoed, belegt Bouwinvest ook in zorgvastgoed. Wij richten ons hierbij op drie segmenten: Verzorgd Wonen, Intramurale Zorg en Zorgcentra. Verzorgd Wonen is een segment dat zorg- en welzijnsdiensten met elkaar combineert. Tot de Intramurale zorg behoren bijvoorbeeld verpleeghuizen en complexen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En in zorgcentra komen eerstelijnsfuncties samen zoals huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken. 

We geloven dat deze segmenten van de zorgmarkt de beste (voorspelbare) groeivooruitzichten bieden op de lange termijn. Nederland vergrijst immers. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug uit de zorgsector waardoor mensen vaak langer in een eigen (huur)huis blijven wonen en hun zorg zelf regelen. Voor alle segmenten selecteren we uitsluitend locaties die de beste economische en demografische vooruitzichten hebben. 

Onze visie op goede zorghuisvesting is dat het rekening houdt met: 

  • Preventie en zelfstandigheid: woningen hebben goede, voor zorg geschikte plattegronden.
  • Ontmoeting tussen gelijkgestemden: het duurzame ontwerp stimuleert sociale interactie in reactie op eenzaamheid.
  • Flexibiliteit: het concept is met geringe aanpassingen voor andere doeleinden bruikbaar.
  • Veiligheid en comfort: er is 24 uurs zorg in de nabijheid.
  • Efficiency: er is sprake van schaalgrootte, maar wel binnen de menselijke maat.

Zorgvastgoed is een groeimarkt
Wij geloven dat de vraag naar zorgvastgoed alleen maar verder toeneemt. Wij zien zorgvastgoed dan ook als een groeimarkt met een aantrekkelijk rendement. Daarnaast biedt deze categorie een mooie mogelijkheid om de vastgoedportefeuille te diversifiëren. Bijkomend voordeel is dat zorgvastgoed aansluit bij de wens tot ‘impact investing’; in dit geval investeringen die een directe bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige ouderen- en gehandicaptenzorg. 

 

meer
Erwin Drenth
Director Dutch Healthcare Investments
+31 (0)6 51367050
e.drenth@bouwinvest.nl