Omvang bepaalt niet het succes van metropoolregio’s, een goede balans tussen groei en leefbaarheid wél. Door daarin te investeren, creëren wij real value for life.

Wereldwijde focus

Bouwinvest focust op wereldwijde metropoolregio’s in ontwikkelde landen. Omdat wij wereldwijd investeren zien wij dat door urbanisatie, demografische ontwikkelingen en technologische vernieuwing de meest succesvolle metropoolregio’s ook de komende decennia de beste investeringskansen bieden. Deze gebieden trekken talent en bedrijvigheid aan en groeien sterker dan landen als geheel. Succesvolle grootstedelijke gebieden spelen goed in op uitdagingen die bij continue verstedelijking komen kijken. Uit een onderzoek van Bouwinvest, blijkt dat hoewel grootte belangrijk is, leefbaarheid essentiëler is.

Door de urbanisatietrend komt er een grote behoefte aan gezonde, leefbare en inclusieve steden. Dit nemen wij mee in onze investeringsbeslissingen

Jeroen Beimer Vk Jeroen Beimer Head of Research & Strategic Advisory

Leefbaarheid essentieel

Onderzoek van de Urban Land Insitute laat zien dat de goede verdichting van steden hand in hand gaat met hogere rendementen en waardegroei. Deze steden zijn veerkrachtig, welvarend en toekomstbestendig. De juiste verdichting van steden zorgt voor minder werkloosheid, economische ongelijkheid en klimaatproblemen. Hierdoor trekken goed verdichte steden meer bedrijven, mensen én kapitaal voor vastgoed aan.

Daarom bieden juist deze steden de beste kans op een lange termijn stabiel rendement. De verstedelijking biedt voor alle vastgoedsectoren kansen. Vergrijzing zorgt bijvoorbeeld voor een vraag naar woningen van hoge kwaliteit, vaak in combinatie met zorgfaciliteiten. De sterke groei van de middenklasse biedt investeringskansen op de hotelmarkt. De winkelmarkt staat voor uitdagingen door de verdere ontwikkeling van e-commerce. Op de kantorenmarkt blijft de vraag naar flexibele ruimte in de stad groeien.

Best Practice: Little C Rotterdam

Best practice

Een goed voorbeeld van zo’n metropool is de Holland Metropole. Deze regio is één van de tien meest succesvolle metropoolregio’s in de wereld. De Holland Metropole onderscheid zich op het gebied van infrastructuur, innovatie en leefbaarheid. De steden in de Holland Metropole – Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven – hebben hun eigen onderscheidende karakter, met daaromheen groene woongebieden. In Nederland investeert Bouwinvest dan ook voornamelijk in deze regio.

Contact

Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication

Nieuwsbrief