Asia-Pacific Mandate (bpfBOUW)

Asia-Pacific Mandate
Targets
2020 / 2022
Rendement
7,6 - 10,4
procent (%)
Portefeuille omvang
€ 1,7
miljard
duurzame investeringen
45%
GRESB 4 of 5 star rating

De vastgoedbeleggingsportefeuille van Bouwinvest Azië-Pacific kenmerkt zich door een goede spreiding in sterke, volwassen vastgoedmarkten. De fundamenten van de vastgoedmarkt in dit deel van de wereld zijn solide en worden gedreven door sterke economische groei, de opkomst van de middenklasse, en een toename van welvaart en consumptie. Urbanisatie is hier in volle gang en neemt ook de komende jaren in rap tempo toe. Bouwinvest wil deze portefeuille de komende jaren dan ook sterk laten groeien.

Bouwinvest beheert drie geïntegreerde internationale vastgoedmandaten: voor Europa, voor Noord-Amerika en voor Azië-Pacific. We beheren deze onder een separaat mandaat voor onze belangrijkste belegger bpfBOUW. We maken hierbij optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze lokale partners, ofwel ‘operators’. We beleggen in zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde fondsen, joint ventures, co-investments en club deals. Hoewel het merendeel van onze portefeuille is gericht op lange termijnbeleggingen, maken we soms – indien marktomstandigheden daar aanleiding voor geven – een deel van de portefeuille liquide via onze beursgenoteerde fondsen om deze weer elders te investeren. 

Vastgoedmarkten in Azië-Pacific
De vastgoedmarkten in dit deel van de wereld zijn gezond en groeiend. De vraag naar hoogkwalitatief vastgoed blijft steeds verder toenemen.  Voor de vastgoedbeleggingsportefeuille Azië-Pacific van bpfBOUW investeren we in commercieel vastgoed, maar bijvoorbeeld ook in huurwoningen in Japan, en studentenwoningen in Australië. Daarbij selecteren we vooral die locaties die goed en makkelijk bereikbaar zijn. 

Logistiek vastgoed biedt kansen in deze regio. Dat is enerzijds het gevolg van de groei van handel en online shopping, anderzijds vanwege het feit dat de bestaande voorraad vaak niet voldoet aan de vraag van de huurders. 

Ook de hotelsector biedt interessante perspectieven. Deze profiteert van een sterke groei van toeristen in de regio. Tot slot de zorg. Ook dit is een sector om rekening mee te houden. De bevolking in met name Japan, China en Australië vergrijst waardoor kansen ontstaan voor zorgvastgoed. 

Goede economische vooruitzichten
De lange termijnvooruitzichten voor de regio Azië-Pacific zijn gunstig: goede economische vooruitzichten en toenemende sociaaleconomische trends zoals een ongekend hoge urbanisatiegraad en groei van de middenklasse. Azië-Pacific is bovendien een zeer uitgebreide regio met een grote diversiteit aan markten en sectoren. Mindere resultaten in de ene regio, worden vaak gecompenseerd door sterke resultaten in een andere regio. Dat maakt dat vastgoedinvesteringen in deze regio vaak solide rendementen laten zien. Bouwinvest streeft er dan ook naar om deze portefeuille tot 2021 te laten groeien naar ruim 1,45 miljard euro.

meer
Tjarko Edzes
Director Asia-Pacific Investments
"We investeren met lokale partners via joint ventures, clubdeals en vastgoedfondsen, maar ook in beursgenoteerd vastgoed." Tjarko Edzes Director Asia-Pacific Investments