De Asia-Pacific vastgoedbeleggingsportefeuille kenmerkt zich door een goede spreiding in sterke, volwassen vastgoedmarkten. De fundamenten van de vastgoedmarkt in dit deel van de wereld zijn solide en worden gedreven door sterke economische groei, de opkomst van de middenklasse, en een toename van welvaart en consumptie. Het Asia-Pacific Mandate speelt op deze ontwikkelingen in.

Bouwinvest beheert drie geïntegreerde internationale vastgoedmandaten voor bpfBOUW (Asia-Pacific, North America en Europe Mandate). De Asia-Pacific portefeuille focust op sterke stedelijke regio’s die uitstekend bereikbaar zijn. Voor deze portefeuille investeren wij in alle commerciële vastgoedsegmenten. Ook investeren wij in huurwoningen in Japan en China en in studentenwoningen in Australië.

Het is onze missie om pensioenuitkeringen te verbeteren door op een verantwoorde wijze te investeren in wereldwijd duurzaam vastgoed. Bouwinvest wil een directe bijdrage doen aan de Sustainability Goals van de Verenigde Naties en heeft daartoe concrete doelen gesteld. In 2025 moet 50% van het belegd vermogen van onze internationale portefeuille bovengemiddeld duurzaam zijn (GRESB 4 of 5 sterren). Voor het Asia-Pacific Mandate geldt dat 45% van de portefeuille bovengemiddeld duurzaam moet zijn in 2022.

Lokale expertise

We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van onze lokale partners, ofwel ‘operators’. Bouwinvest opende begin 2019 ook een eigen Asia-Pacific kantoor in Sydney. Hierdoor kunnen we ons lokale netwerk versterken, investeringskansen nog beter benutten en investeringen structureler monitoren. We beleggen in zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde fondsen, joint ventures, co-investments en club deals. Het overgrote deel van de portefeuille bestaat uit langetermijninvesteringen die stabiel presteren en een laag risicoprofiel hebben.

Vastgoedmarkten in Asia-Pacific

De vastgoedmarkten in Asia-Pacific zijn gezond en groeiend. De vraag naar hoogkwalitatief vastgoed blijft toenemen. 

Wij verwachten dat de vraag naar huurwoningen zal groeien, vooral veroorzaakt door de groeiende middenklasse en doordat huiseigendom steeds minder betaalbaar wordt. Specifiek zien wij kansen in studentenhuisvesting  en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

De vraag naar flexibele kantoorruimte blijft groeien. Nu al is in sommige focusmarkten het aandeel van ‘flex’ 25% en wij verwachten dat deze sector consolideert in de toekomst.

De retailmarkt in de Asia-Pacific regio kent uitdagingen, doordat online hier harder groei dan in de Verenigde Staten en Europa. Tegelijkertijd zijn de groeiende middenklasse en stijgende salarissen sterke fundamenten voor de retailmarkt. Logistiek vastgoed biedt in onze ogen dan ook uitstekende kansen, zeker nabij de grote stedelijke gebieden.

meer
Robert Koot
Director Asia-Pacific Investments

We investeren met lokale partners via joint ventures, clubdeals en vastgoedfondsen,

maar ook in beursgenoteerd vastgoed.

Robert Koot 1 Robert Koot Director Asia-Pacific Investments

Nieuwsbrief