Bekijk ons cookiebeleid.

" data-policy-text="Lees hier meer over" data-policy-url="/over-ons/verantwoord-beleggen/sfdr">

SFDR Art. 8 Verklaring

Inleiding
Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: Bouwinvest) is beheerder van een vijftal Nederlandse sector fondsen en een drietal internationale mandaten. Bouwinvest investeert wereldwijd vermogen van institutionele beleggers op verantwoorde wijze in vastgoedproducten met als doel om ‘Real Value for Life’ te creëren. Belangrijke pijlers om aan onze doelstellingen te voldoen zijn sociale verantwoordelijkheid en milieu. 

Per 10 maart 2021 is de “Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector” (hierna: SFDR) van kracht. Doel van de SFDR is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten van verschillende aanbieders op het gebied van duurzaamheid. Tevens wil de SFDR zogenaamde “greenwashing” van financiële producten tegengaan. 

De SFDR geldt voor Bouwinvest als beheerder van beleggingsinstellingen en als beleggingsonderneming. De beleggingsinstellingen Bouwinvest Residential Fund, Bouwinvest Retail Fund en Bouwinvest Office Fund gelden onder SFDR als afzonderlijke financiële producten, evenals de portefeuille die in het kader van individueel vermogensbeheer voor bpfBOUW wordt beheerd. 

Onze belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat ten minste 80% van ons geïnvesteerd kapitaal in 2021 bovengemiddeld presteert op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Dit meten we aan de hand van het aandeel van het totaal belegd vermogen met een GRESB rating van 4 of 5 sterren. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). Daarnaast leveren we een positieve bijdrage aan SDG 7: Betaalbare en duurzame energie, SDG 8: Waardig werk en economische groei en SDG 3: Goede gezondheid en welzijn. Op het gebied van klimaatverandering hebben we de ambitie om de beleggingen uiterlijk in 2045 te laten voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

Lees hier de volledige verklaring

SFDR Documenten

ESG Due Diligence verklaring

pdf 0,1 MB
SFDR

Stewardship & Engagement Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Principal Adverse Impact Disclosure

pdf 0,1 MB
SFDR

Responsible Investment Policy

pdf 10,6 MB
SFDR

Exclusion Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Verklaring Duurzaamheid en Beloning

pdf 0,1 MB
SFDR

Entity level sustainability risk

In algemene zin heeft de inrichting van risicomanagement binnen Bouwinvest tot doel de continuïteit van Bouwinvest nu en in de toekomst te beschermen en binnen de gehele organisatie bewustzijn te creëren van de potentiële materiële risico's waaraan Bouwinvest is blootgesteld. Dit ter bescherming van zowel de middelen van Bouwinvest als de middelen en de belangen van haar klanten.

Effectief risicomanagement betekent voldoen aan onze missie, visie, ambitie en het behalen van onze strategische doelstellingen, terwijl we binnen de geest en de grenzen blijven van de wet- en regelgeving, de risicobereidheid en het gewenste gedrag en de cultuur.

Het naleven van wet- en regelgeving en ethische normen is een hoeksteen van Bouwinvest haar ‘license to operate’. Wendbaar inspelen op een zich continue ontwikkelend (regulerings)landschap en een hoog ethisch bewustzijn dragen direct bij aan de blijvende integriteit van Bouwinvest en een duurzame realisatie van haar strategische doelstellingen.

Binnen Bouwinvest worden duurzaamheidsrisico’s meegenomen in de strategische doelstellingen en investerings- en vermogensbeheerprocessen om eventuele negatieve effecten te mitigeren, maar ook om de kansen te benutten die voortvloeien uit de door Bouwinvest gedefinieerde oplossingen.

Om duurzaamheidsrisico's binnen Bouwinvest te beheersen is voor de ‘threefold scope’ (managementorganisatie, Nederlandse fondsen en internationale mandaten) een risk governance raamwerk van toepassing, bestaande uit: een ‘three lines of defence’ model, up-to-date beleid (bijvoorbeeld het beleid Verantwoord Beleggen, Exclusion Policy, Engagementbeleid) en procedures, risk governance commissies, en een duidelijke besluitvormingsmatrix, die ervoor zorgt dat onderbouwde besluitvorming op het juiste niveau binnen de organisatie plaatsvindt. Ondersteund door advies van interne deskundigen en/of, indien nodig geacht, door advies van externe deskundigen. Voorts is er een risicorendementsmodel, dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming over investeringen, waarin het duurzaamheidsrisico een van de criteria is. 

Om het duurzaamheidsrisico binnen de grenzen te houden, zoals bepaald door het risicoprofiel, wordt een risicobereidheid ten aanzien van ESG-risico's (lage risicobereidheid), inclusief (interne ‘early warning’) limieten bepaald en continu gemonitord. Daarnaast hebben duurzaamheidsrisico's invloed op financiële en niet-financiële risico’s, als geïdentificeerd binnen Bouwinvest haar risicotaxonomie. En maken zij integraal onderdeel uit van: risicoanalyses die Bouwinvest uitvoert op entiteit-, portefeuille- en assetniveau, de risicobewaking; en zijn zij integraal onderdeel van de besluitvorming.

Nieuwsbrief