03 december 2019

Deel dit op:

Het Bouwinvest Residential Fund werkt continu aan een stabiel, langetermijnrendement voor zijn investeerders, 23 Nederlandse pensioenfondsen. Een maatschappelijk én financieel rendement. Het verhogen van huurderstevredenheid is in dat kader één van onze strategische doelstellingen.

Waarom verhogen wij huurderstevredenheid?

Bouwinvest is een institutionele vastgoedinvesteerder, die voor pensioenfondsen een langetermijnrendement genereert om pensioenen te betalen. Het maatschappelijk rendement wordt voor ons en onze investeerders daarbij steeds belangrijker. Wij sturen op de toegevoegde waarde van beleggingen voor de samenleving. Daarom werken wij bijvoorbeeld continu aan de verduurzaming van onze portefeuille en het verbeteren van de tevredenheid van al onze stakeholders. Huurderstevredenheid is in dit kader ook een van de doelstellingen van het Residential Fund.

Dit heeft ook een positief effect op het financiële rendement dat wij genereren voor onze investeerders. Tevreden huurders blijven langer wonen in hun huurwoningen. Dit verzekert ons van constante huurinkomsten en hiermee zorgt Bouwinvest voor een stabiel rendement voor Nederlandse pensioenfondsen.

Hoe verhogen wij de huurderstevredenheid?

Bouwinvest investeert in alle aspecten die bijdragen aan huurderstevredenheid. Allereerst ligt de focus op de kwaliteit en het onderhoud van de woning. Hierbij investeren wij bijvoorbeeld in woningen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, young professionals of senioren. Daarnaast voert Bouwinvest een huurbeleid dat is gericht op betaalbaarheid. Zo matigden wij de huurverhoging voor alle vrije sector huurwoningen in 2018 tot inflatie +1% en in 2019 tot inflatie + 0,5%. Tot slot zetten wij in op klantgericht werken, waarbij wij de wensen van de huurder als leidraad nemen om onze processen efficiënter in te richten en te verbeteren. Voor het Bouwinvest Residential Fund is dit laatste één van de focuspunten voor de komende jaren.

De resultaten van het huurderstevredenheidsonderzoek laten zien dat wij kunnen verbeteren op het gebied van Customer Service. Onze huurders willen hun woonzaken bijvoorbeeld makkelijker kunnen regelen en klachten en verzoeken op één kanaal kwijt kunnen.

Eén van de initiatieven die wij binnenkort lanceren, is het digitale huurdersportaal. Dit portaal biedt huurders straks 24/7 de mogelijkheid om woonzaken te regelen en om op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot de woning of het gebouw. Huurders vinden hier alle relevante informatie over hun woning en kunnen bijvoorbeeld makkelijk een storing melden of reparatieverzoeken indienen en krijgen hier een statusupdate van.

Meer lezen over het Bouwinvest Residential Fund? Kijk dan hier.

Nieuwsbrief