06 oktober 2023

Deel dit op:

De Nederlandse fondsen van Bouwinvest zetten een mooie prestatie neer in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), de wereldwijde maatstaf voor duurzaamheid in vastgoed. De resultaten tonen gestage verbeteringen en hoogwaardige prestaties.

Het Dutch Residential Fund, het Dutch Retail Fund, het Dutch Office Fund én het Dutch Hotel Fund zijn allen beloond met de maximale vijf GRESB-sterren. Het Healthcare Fund houdt met vier sterren stand in een sterke peer group. Dit jaar heeft GRESB voor het eerst punten toegekend voor ‘klimaatadaptatie’, een thema dat Bouwinvest als zeer belangrijk beschouwt. We zijn dan ook blij met de maximaal mogelijke score die wij ontvingen op dit onderdeel.

Duurzaamheidsstrategie

Het is ons gelukt om het aantal sterren hoog te houden door onder meer te focussen op de kwaliteit van ons duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende strategieën. Hoewel het vergaren van externe gegevens, zoals energiedata, een aanhoudende uitdaging is, hebben we door middel van nauwe samenwerking met huurders en innovatieve huurconstructies toch aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Met de GRESB-scores van 2023 bevestigt Bouwinvest zijn toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in een competitieve arena. We zetten ons voortdurend in om onze scores verder te optimaliseren en zo een solide financieel en maatschappelijk rendement te realiseren, volledig in lijn met onze purpose om real value for life te creëren.

Nieuwsbrief