02 april 2024

Deel dit op:

Bouwinvest benadrukt het belang van stimulerende fiscale en juridische maatregelen en heldere regelgeving, waaronder de Wet Betaalbare Huur, voor de woningbouw in Nederland. Als vermogensbeheerder van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, wijst Bouwinvest op de noodzaak van zekerheid. Dit stelt deze investeerders in staat om hun cruciale rol in het verminderen van het woningtekort in Nederland te blijven oppakken.

De komende jaren moet er veel gebouwd worden om het woningtekort op te lossen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren 981.000 woningen te realiseren. Hiervoor is naar verwachting minstens €400 miljard nodig. Voor die opgave is kapitaal van nationale en internationale pensioenfondsen en verzekeraars hard nodig.

Bouwinvest merkt echter dat de interesse van zowel nationale als internationale institutionele beleggers in de Nederlandse nieuwbouwmarkt sterk is afgenomen sinds 2022. Dit komt deels door veranderde marktomstandigheden, zoals de gestegen rente en hogere bouwkosten, maar ook door onduidelijkheid over de regulering van huurprijzen. Daar moet een einde aan komen.

Fiscale en juridische maatregelen

Bouwinvest steunt de maatregelen die het Nederlandse investeringsklimaat kunnen verbeteren, zoals onderzocht door Cushman & Wakefield. Het onderzoek, in opdracht van het publiek-private samenwerkingsverband Holland Metropole, laat zien dat bepaalde fiscale en juridische maatregelen helpen om kapitaal naar de Nederlandse woningmarkt te laten stromen. Dit betreft bijvoorbeeld verlaging van de overdrachtsbelasting, een introductie van een REIT-regime en een level-playing field voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen om te investeren in zowel nieuwbouw, transformatie, als bestaande bouw. 

De Wet Betaalbare Huur

Ook de Wet Betaalbare Huur moet er komen, vindt Bouwinvest. Wel is het noodzakelijk dat deze wet voldoende ruimte biedt voor pensioenfondsen en verzekeraars om een redelijk rendement te maken op woningbeleggingen. Deze rendementen zijn immers bedoeld voor de achterban van pensioenfondsen en verzekeraars. Daarom wordt nog gepleit voor verbetering van het wetsvoorstel op een paar punten, zoals eerder benoemd door institutionele beleggersvereniging IVBN. Bouwinvest verwacht dat op deze manier, institutionele investeerders weer meer kunnen investeren, wat de weg vrijmaakt voor de realisatie van woningbouwprojecten, zowel koop- als huurwoningen.

Nieuwsbrief