03 maart 2022

Deel dit op:

In een recent gepubliceerde position paper doet Bouwinvest een oproep: gebruik institutionele investeerders als Bouwinvest als schakel in het vergroten van het woningaanbod. De Actieagenda Wonen en de 14 NOVI-gebieden zijn maatschappelijk gedragen en kunnen als uitgangspunten gebruikt worden. Nederlandse institutionele investeerders, met pensioenfondsen als achterban, dragen graag bij aan het vergroten van het woningaanbod.

Niet elke belegger is hetzelfde

Het bijbouwen van woningen – met name in het middenhuursegment – is een remedie om de problemen op de woningmarkt te verlichten. Bouwinvest roept het nieuwe kabinet op een beleid te voeren dat het tekort aan zal pakken en dat het aandeel van institutionele investeerders als onderdeel van de oplossing ziet. Zij stellen kapitaal beschikbaar om (nieuw)bouwprojecten mogelijk te maken (‘build-to-rent' investeerders). Op dit moment zijn deze partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de landelijke nieuwbouwproductie, voornamelijk in het midden- en vrije sector huursegment. Zonder institutionele investeerders, zouden veel nieuwbouwprojecten geen doorgang hebben gevonden en zou het woningaanbod nog lager zijn. Hiermee onderscheiden institutionele investeerders zich ten opzichte van particuliere beleggers, die vaker de voorkeur hebben voor bestaande woningen.

De Actieagenda Wonen en de 14 NOVI-gebieden als uitgangspunt

Begin 2021 hebben 34 organisaties de Actieagenda Wonen opgesteld, een maatschappelijk gedragen plan om een miljoen woningen te realiseren. Partijen zoals Aedes, de Woonbond, de IVBN en de NEPROM hebben elkaar gevonden in dit ambitieuze én haalbare woningbouwprogramma. Voor de toekomst kan de Nederlandse regering hieruit een aantal maatregelen overnemen. Een ander startpunt is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Inmiddels hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat hier een vervolg aan gegeven met het in kaart brengen van 14 grootschalige woningbouwgebieden. In deze gebieden moeten circa 600.000 woningen worden gebouwd. Wat Bouwinvest betreft, gaan we hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag.

Focus op middenhuur en seniorenhuisvesting

Het nieuwe kabinet legt in het coalitieakkoord terecht de nadruk op de bouw van woningen voor senioren en mensen met middeninkomens. Institutionele investeerders willen zich committeren aan de woningmarkt en concessies doen, maar wel zolang zij stabiele rendementen kunnen maken voor pensioenuitkeringen. Hiervoor is consistent overheidsbeleid nodig. Bouwinvest pleit voor gematigde huurprijsontwikkeling, het mogelijk houden van het verhuren tegen de markthuur bij wederhuur en de puntentelling die wordt gehanteerd in de gereguleerde sector niet doortrekken naar de vrije sector.

De behoefte aan woningen voor senioren met of zonder zorgvraag groeit de komende jaren enorm. Dit komt doordat er sprake is van dubbele vergrijzing. Doorstroming van senioren naar passende huisvesting speelt bovendien een belangrijke rol in het vlottrekken van de woningmarkt. Daarom is een visie op seniorenhuisvesting en de financiering daarvan essentieel.

Nieuwsbrief