20 februari 2020

Deel dit op:

De toegankelijkheid van de woningmarkt is één van de speerpunten van het Bouwinvest Residential Fund. Om te leren hoe andere Europese steden de woningmarkt toegankelijk houden, steunden wij het onderzoek van de Urban Land Insitute over dit onderwerp. Kunnen de Nederlandse steden iets leren van internationale steden? Urbanisatie en betaalbaarheid zijn immers onderwerpen die over de hele wereld aan de orde zijn. Aan de hand van best practices kwam de ULI tot de conclusie dat publiek-private samenwerking op basis van zekerheid, transparantie en vertrouwen essentieel is.

De Urban Land Institute deed specifiek onderzoek naar huisvesting voor de groep middeninkomens die teveel verdienen voor een sociale huurwoningen en te weinig voor een duurdere huur- of koopwoning. Het onderzoek laat zien dat de publieke sector essentieel is voor het scheppen van de kaders voor de realisatie van meer middenhuurwoningen (‘intermediate housing’).

Enkele lessen die de ULI trekt zijn:

  • De beschikbaarheid én de prijs van grond is vaak een probleem voor het realiseren van middenhuur. Geschikte grondprijzen zijn belangrijk voor het totstandkoming van middenhuur;
  • Bouw aan vertrouwen tussen de publieke en private sector;  
  • Een duidelijke langetermijnvisie van de publieke sector helpt bij het sneller realiseren van woningen;
  • Strikte regulering zorgt voor meer risico voor investeerders, waardoor de bouw van woningen afneemt. Wederzijdse compromissen zijn nodig;
  • Gebieden kunnen geschikt gemaakt worden voor middenhuur door eerst infrastructuur te realiseren.

Lees het hele rapport hier.

Nieuwsbrief