03 november 2021

Deel dit op:

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt het belangrijk dat de pensioengelden van deelnemers passend worden belegd. Aspecten als duurzaamheid, toekomstbestendigheid en sociale gelijkheid spelen daarbij een essentiële rol. Al geruime tijd belegt het pensioenfonds in het Residential Fund van Bouwinvest. Daarmee wordt ingezet op kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en betaalbaar wonen voor de generaties van vandaag en morgen.

Duurzaam vastgoed

De werelden van de architectuur en bouwen komen met de beleggingsbeslissing van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus op een bijzondere manier bij elkaar. Ook Bouwinvest heeft vanouds een sterke band met de inrichting van de gebouwde omgeving; niet voor niets belegt de organisatie al decennialang een deel van de pensioengelden van de werknemers in de bouwnijverheid. Michiel de Bruine, director Dutch Residential Investments bij Bouwinvest, is verheugd over de deelname in dit woningfonds: ‘De afgelopen tijd hebben we opnieuw met elkaar kunnen constateren dat het wonen een zeer belangrijke basisbehoefte is. We dachten dat het achter de rug was, maar de woningnood blijkt weer helemaal terug te zijn in Nederland. Dat raakt iedereen: van jong tot oud.’

Brug slaan tussen sociale huur en koop

De inspanningen van Bouwinvest zijn erop gericht om de komende jaren veel woningen toe te voegen, met name in de betaalbare middenhuur. Dit is een segment waar veel vraag naar bestaat, met name omdat het de brug slaat tussen de sociale huursector en de koopsector. ‘We zien dat veel huishoudens in beide sectoren geen kans maken, omdat zij te veel of juist te weinig verdienen. Met middenhuurwoningen kunnen we een interessant alternatief aanbieden en bovendien zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.’ Bouwinvest ziet goede kansen om zowel in bestaande wijken als in nieuwe gebiedsontwikkelingen deze woningen toe te voegen. ‘In steden door heel Nederland realiseren we (via nieuwbouw en transformatie) daarvoor momenteel nieuwe projecten die voorzien in een grote behoefte. Ze dragen bij aan de inclusieve stad.’

Traditie en eer hoog te houden

In de visie van Bouwinvest gaat het om veel meer dan alleen ‘stenen stapelen’. De Bruine legt uit: ‘De kwaliteit van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte hebben we hoog in het vaandel staan. We hebben op dat vlak ook een traditie en een eer hoog te houden, denk aan gebieden zoals Java-eiland in Amsterdam waar we in het verleden een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.’ Bouwinvest zet daarbij fors in op duurzaamheid en heeft een eigen Paris Proof-aanpak ontwikkeld waarmee het al in 2045 geheel CO2-neutraal wil opereren. ‘Onderwerpen als klimaatadapatie en circulair bouwen geven we veel aandacht. Het zijn thema’s waarmee we samen met de ruimtelijk ontwerpers nadrukkelijk mee bezig zijn. Samen kunnen we hierin het verschil maken, is onze overtuiging. Zodat er buurten en steden ontstaan die ook op langere termijn hun waarde behouden en goed renderen, zowel financieel als maatschappelijk.’

Belangrijke rol voor architecten bij grote transities

De Bruine ziet voor deze ambitie een belangrijke rol voor architecten weggelegd. ‘Ik zie een ontwikkeling waarbij architecten zich veel meer bezighouden met de grote maatschappelijke transities waar we de komende tijd voor staan. Bij uitstek zijn ontwerpers naar mijn idee in staat om – bijvoorbeeld met ontwerpend onderzoek – de verbinding te realiseren tussen de verschillende opgaven. En om te kijken hoe die kunnen landen in onze gebouwde omgeving, dat is vaak heel precies maatwerk. Waar we in het verleden vooral sectoraal te werk gingen, is er nu juist de behoefte aan integraal ontwerpen. Waarbij ook alle belanghebbenden in een gebied op tijd worden meegenomen en we inzetten op participatie en draagvlak. De architect is bij uitstek geschikt om daarin met zijn verbeeldingskracht en inlevend vermogen een centrale rol te spelen. Vanuit onze beleggende kant sluiten we daar graag bij aan.’

Nieuwsbrief