18 maart 2021

Deel dit op:

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de stedelijke gebieden van Nederland. Er zijn forse investeringen nodig in (betaalbaar) wonen, klimaatadaptatie en de energietransitie – om maar eens enkele ambities te noemen. Institutionele vastgoedinvesteerders zoals Bouwinvest hebben Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars als achterban. Met onze langetermijnblik kunnen én willen wij bijdragen aan oplossingen. Dat kunnen we echter niet alleen. Samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen is key om alle opgaven met succes te kunnen realiseren. Boy Wesel, Manager Strategic Partnerships bij Bouwinvest, blogde hierover op Platform31.

Goede huisvesting in een leefbare omgeving: het is een van onze basisbehoeften. Een goed dak boven het hoofd stelt mensen in staat om deel te kunnen nemen aan alle activiteiten van het leven. Niet voor niets heeft Bouwinvest zijn credo hiervan afgeleid: real value for life. Wij willen waarde creëren: financieel voor onze aandeelhouders en maatschappelijk voor de samenleving die aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam wil wonen en werken.

De investeringen van Bouwinvest hebben daarmee een tweeledig doel: de pensioenuitkeringen veiligstellen voor de toekomst en het bijdragen aan stedelijke omgevingen die onderdak kunnen bieden aan bewoners, ondernemers en anderen. Bij beide doelen is sprake van een strategie op de lange termijn. Bouwinvest is daarmee een natuurlijke partner voor partijen die ook verder kijken dan de waan van de dag. Het gaat erom dat we gebouwen en gebieden ontwikkelen die decennialang goed kunnen functioneren. Daar wordt de samenleving als geheel beter van en het leidt voor pensioenfondsen tot een stabiel rendement op de lange termijn. We hanteren daarbij nadrukkelijk een breed perspectief en kijken naar alle functies die de maatschappij nodig heeft. Beleggen met het creëren van waarde, daar gaat het om.

Een goed voorbeeld van deze insteek is onze betrokkenheid bij het gebied rondom het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bouwinvest heeft het stadion gerestaureerd en daar bedrijfsruimte aan toegevoegd. Aangrenzend hebben we sociale, midden- en vrije sector huurwoningen toegevoegd in het Kwartier en het Noordblok op het Stadionplein en meer recent zijn de twee markante Citroën-garagegebouwen van architect Jan Wils getransformeerd tot kantoorgebouwen. Ook hebben we winkels gerealiseerd en denken we samen met de gemeente over de invulling van de openbare ruimte op het Stadionplein. Het geheel wordt daarmee meer dan de som der delen: deze gebiedsontwikkeling geeft Amsterdam Zuid en de stad als geheel een belangrijke impuls. Omdat wij als verhuurder langjarig bij deze projecten betrokken blijven, verdwijnen wij niet uit beeld maar proberen we de gebiedskwaliteit steeds op een hoger plan te krijgen.

Een ander voorbeeld is onze duurzaamheidsstrategie. In dat verband hebben we ons aangesloten bij het Paris Proof-initiatief van de Dutch Green Building Council. Bouwinvest wil de doelstellingen van Parijs 2050 mee helpen te realiseren en legt de lat daarbij zelfs hoger: in 2045 moet al ons vastgoed bijna energieneutraal zijn.

Gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere stedelijke stakeholders hebben eenzelfde langetermijnbelang als Bouwinvest. Sterker nog: wij zoeken actief de samenwerking met hen op met het doel om de krachten en investeringen te bundelen. Publiek-private samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Van de vorige crisis op de vastgoedmarkt (2008-2014) hebben we geleerd dat we elkaar niet los mogen laten. Daarmee treedt een achterstand op die maar heel moeilijk weer kan worden ingelopen. Dat merken we nu eens te meer in de huidige periode waarin de vraag naar goede en betaalbare huisvesting is geëxplodeerd en het aanbod geen gelijke tred kan houden.

De oplossing van dit urgente vraagstuk kan alleen in gezamenlijkheid gevonden worden. Eerst op beleidsniveau om vervolgens daarin invulling te geven op projectniveau. Bouwinvest is daarmee op lokaal en regionaal niveau volop aan de slag. Een goed voorbeeld is Utrecht, waar we zowel met de gemeente als met de provincie samenwerken om inzicht te krijgen in elkaars opgaven. We investeren daar niet alleen in woningen, maar hebben ook een pilot ontwikkeld met de gemeente Utrecht en WoningNet. Daarbij konden bewoners uit de sociale huur voorrang krijgen en doorstromen naar een middenhuurwoning. De pilot was een succes en we willen dit uitrollen naar de rest van onze woningportefeuille. Zo voegen we broodnodige beweging en dynamiek toe aan de stedelijke en regionale woningmarkt.

Onze betrokkenheid bij Platform31 past ook in deze ambitie. Wij zien het belang in van netwerken en kennisdeling en bezien vanuit de brede stedelijke problematiek is Platform31 daarvoor een uitstekend platform. De komende tijd zullen we dan ook op deze plek een aantal thema’s presenteren die wat Bouwinvest betreft gezamenlijk moeten worden opgepakt. De middenhuur noemde ik al even; op dat gebied boeken we momenteel goede vooruitgang. Dat geldt ook voor onderwerpen als zorgvastgoed en de energietransitie. Wordt snel vervolgd dus!

Nieuwsbrief