15 juni 2021

Deel dit op:

VG Visie sprak met Peter Boelhouwer (TU Delft), Onno Hoes (NVM) en Michiel de Bruine (Bouwinvest) over het grote woningtekort in Nederland. “Er moeten meer woningen worden gebouwd en hierbij moet ook worden nagedacht over de financiering van de woningbouwambities,” aldus Michiel.

Financiering

“Beleidsmakers willen bouwen en verduurzamen en wij kunnen daarin partners zijn. Er moet dan ook worden nagedacht over de financiering van die ambities,” zegt Michiel over hoe het woningtekort aangepakt kan worden. “Ik denk dat het besef er wel is, maar het is echt van belang dat er een gunstig klimaat wordt gecreëerd en geen belemmeringen worden opgeworpen. De overheid moet zich beseffen dat onzekerheid institutionele beleggers afschrikt en dat dit ertoe leidt dat er minder geïnvesteerd en gebouwd wordt.”

Betrek pensioenfondsen bij de oplossing

Michiel benadrukt dat partijen als Bouwinvest – die investeren voor veelal Nederlandse pensioenfondsen - gaan voor de lange termijn, leefbaarheid en duurzaamheid. “Daarmee hebben wij vaak dezelfde belangen als de overheid en zijn wij om die reden een geschikte partner. We geloven in toekomstbestendige projecten die het uitkeren van de pensioenen garanderen. Middenhuur is daarvoor een uitstekend product, aangezien er veel vraag naar is. Als je echter allerlei barrières opwerpt dan gaat dat kapitaal niet naar middenhuur, maar naar het buitenland.”

Lees het hele artikel hier.

 

 

Nieuwsbrief