14 september 2021

Deel dit op:

Op zondag 12 september 2021 vond een woonprotest plaats in Amsterdam. In totaal 165 organisaties vroegen aandacht voor betaalbaarheid op de woningmarkt. Bouwinvest deelt de zorgen over de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt: ook wij willen dat er woningen zijn voor mensen met alle inkomens. Op dit moment zien wij echter dat er in het sociale segment een grote scheefgroei is en dat de koopmarkt extreme prijsontwikkelingen doormaakt. De vrije sector huurmarkt concurreert met de koopmarkt en ook daar lopen de huurprijzen op. De belangrijkste oorzaak van de prijsstijgingen is de lage rentestand in combinatie met het enorme woningtekort.

Institutionele investeerders belangrijke schakel

De deelnemers aan het woonprotest zien het beleggen in woningen als een van de oorzaken van de woningcrisis. Bouwinvest meent dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen buy-to-let investeerders en build-to-let investeerders. Institutionele investeerders zoals Bouwinvest zijn build-to-let investeerders, voegen woningen aan de woningmarkt toe en concurreren daarmee niet met kopers op de koopwoningmarkt. Institutionele investeerders kunnen voor het oplossen van de enorme woningbouwopgave dan ook belangrijk zijn.

Het bijbouwen van woningen – met name in het middenhuursegment – is een remedie om de problemen op de woningmarkt te verlichten. Bouwinvest roept het nieuwe kabinet op een beleid te voeren dat het tekort aan zal pakken en dat het aandeel van institutionele investeerders als onderdeel van de oplossing ziet. Vorig jaar droegen de leden van de IVBN 10 procent bij aan de landelijke bouwproductie: dat kan meer worden.

Publiek-private samenwerking

De ambitie om bij te bouwen is algemeen bekend: in tien jaar tijd moet het woningtekort in Nederland weg worden gewerkt. Dat kan alleen wanneer publieke en private partijen de handen ineenslaan. Institutionele investeerders beleggen voor de lange termijn in Nederland, voor pensioenfondsen en vormen daarmee een stabiele schakel in het woningbouwvraagstuk.

Recent spraken Erik-Jan van Kempen, programma-DG Omgevingswet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Bouwinvest CEO Dick van Hal hierover in een interview. Lees het hele interview hier.

 

Nieuwsbrief