25 maart 2021

Deel dit op:

Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars willen heel graag investeren in middenhuur, maar overheden moeten zich beseffen dat een opeenstapeling van regulering een groter investeringsrisico betekent. Dit bemoeilijkt de betrokkenheid van institutionele investeerders en de haalbaarheid van een project, dat benadrukt Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments bij Bouwinvest, in een interview met Vastgoedmarkt. Wat is er dan wel nodig? Woningbouwstimulerend beleid.

Te lage bouwproductie

Het woningtekort zal niet binnen enkele jaren worden opgelost, denkt Michiel. Capital Value/ABF Research becijferden eerder dit jaar dat het woningtekort in ons land weliswaar iets afneemt, maar dat het tekort nog altijd tegen de driehonderdduizend woningen bedraagt. “Het huidige kabinet heeft ambitieuze bouwdoelen geformuleerd. Jaarlijks moeten er in ons land minstens 75.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd, maar ik verwacht niet dat dit doel de komende jaren zal worden behaald. De bouwproductie is te laag en het aantal bouwvergunningen daalt. Het aantal projecten neemt zienderogen af. Het aanbod is echt kleiner dan een paar jaar geleden.”

Woningbouwstimulerend beleid

De nadruk ligt bij Bouwinvest op het middenhuursegment. Daarvoor is woningbouwstimulerend beleid nodig, aldus Michiel. “Wij zetten in op de categorie waar de schaarste het grootst is en het leegstandsrisico het laagst: het betaalbare middensegment. Maar dergelijke projecten zijn in de praktijk niet heel makkelijk te realiseren. Gemeenten vragen net als wij om heel duurzame, niet te kleine woningen. Daar staat tegenover dat de bouwgrond vaak te duur is. Dan lukt het ons niet altijd projecten financieel haalbaar te krijgen.”

Michiel neemt Amsterdam als voorbeeld van hoe investeringsrisico’s te groot worden gemaakt. “Door een opeenstapeling van regulering en hoge grondprijzen zijn de mogelijkheden beperkt. Dan ligt het meer voor de hand investeringen te doen in betaalbare woningen in omliggende gemeenten. In Haarlem, Zaanstad of Purmerend. Ook daar bestaat een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. En soms kunnen wij daar de woningen nog net iets groter maken.”

Lees het hele interview hier.

Nieuwsbrief