25 juni 2021

Deel dit op:

Voor de meeste huurders (82%) is het woonplezier onverminderd, blijkt uit het huurdersonderzoek dat onderzoeksbureau Direct Research uitvoerde in opdracht van Bouwinvest. Wel blijkt het gevoel van eenzaamheid en somberheid te zijn gegroeid afgelopen jaar. Onderzocht werd hoe huurders deze coronapandemie hebben ervaren, of de woonwensen zijn veranderd en welke verhuismotieven huurders hebben.

Corona leidt tot meer eenzaamheid, somberheid en stress

Van de alleenstaanden ervaart 41% in tijden van corona meer eenzaamheid, somberheid en stress. Dit is echter niet altijd zichtbaar, want het aandeel huurders dat eenzaamheid om zich heen ziet (circa 35%) is vergelijkbaar met de periode voor corona. De mate waarin huurders hulp bieden aan hun naasten is voor de meerderheid gelijk gebleven, bij sommige juist intensiever.

Minder contact dan gewenst

Sociaal contact is momenteel voor onze huurders net zo belangrijk als in de periode voor corona. Het heeft een positieve werking op verschillende aspecten van de woonbeleving volgens onze huurders, waaronder het gevoel van veiligheid en samenhorigheid. In de praktijk blijkt echter dat onze huurders, en dan met name jongere huurders en alleenstaanden, minder sociaal contact hebben dan gewenst. Zij maakten in coronatijd nog wel een praatje in de directe omgeving of met buren, maar er waren weinig sociale activiteiten. De behoefte aan sociaal contact blijkt overigens ook uit eerder onderzoek, en is niet alleen gerelateerd aan de coronapandemie. Niet geheel onverwacht ervaart ook een groot deel van de seniore huurders meer stress (41%), somberheid (32%) en eenzaamheid (37%) door corona en hebben ze minder sociaal contact dan gewenst.

Verhuismotieven niet corona gerelateerd

De meeste huurders zijn tevreden over hun woning en 82% geeft aan dat hun woonplezier gelijk is gebleven. De helft van de huurders speelt met de gedachte om te verhuizen. De voorkeur om een woning te kopen speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook veranderende woonwensen, zoals een grotere of kleinere woning.  Deze percentages zijn vergelijkbaar met de periode voor corona.

De Covid-19-pandemie is voor slechts 6% van de huurders een verhuismotief, waarbij geluidsoverlast, extra (werkkamer) en de behoefte aan een tuin worden genoemd. De meeste huurders verwachten overigens ook meer te zullen gaan thuiswerken na corona.

Wat betekent dit voor Bouwinvest?

De woningportefeuille die Bouwinvest beheert, bestaat veelal uit eengezinswoningen en appartementen die in hoge mate tegemoet komen aan de wensen die huurders stellen aan een woning. Huurders benadrukken in het onderzoek dat – ook na de Covid-19-pandemie – een buitenruimte en voldoende binnenruimte als essentieel wordt ervaren. Wat dat betreft houdt Bouwinvest vast aan de strategie gericht op een volwaardige woning met een buitenruimte. Qua appartementen investeert Bouwinvest vooral in 2- en 3 kamerappartementen niet kleiner dan 45m2, maar bij voorkeur groter dan 65m2.

Naar aanleiding van het onderzoek overwegen we - waar mogelijk - in onze appartementencomplexen werkruimtes en collectieve ruimtes, waar bewoners en buurt elkaar kunnen ontmoeten, te realiseren.

Huurders enthousiast om zelf iets te gaan organiseren

Daarnaast wordt duidelijk dat sociale cohesie, gezondheid en woongenot sterk samenhangen, juist ook in coronatijd. Zo geeft 34% van de huurders aan animo te hebben om een activiteit te organiseren zodra de lockdown voorbij is, zoals een borrel, buurtfeest of iets structurelers. Ze zien hierbij voor Bouwinvest vooral een faciliterende rol. Zo zei een huurder: “We hebben een enorme binnentuin waar niets mee gebeurt. Laat de bewoners daar samen een moestuin van maken.”

Ook heeft Bouwinvest samen met zijn vastgoedmanagers gezocht naar nieuwe vormen van sociaal contact binnen de gebouwen. Waar mogelijk besteden community managers (van +James en My Livy in het senioren complex LIFE), huismeesters en complexcoördinatoren extra aandacht aan onze huurders en activiteiten, zoals online videogesprekken, een balkonconcert of een silent disco. Of we brengen huurders met elkaar in contact voor klusjes, boodschappen of een praatje. We onderzoeken hoe we de huurdersinitiatieven verder kunnen ondersteunen – ook na de Covid-19-pandemie - zoals het aanbieden van een communicatiekanaal of het beschikbaar stellen van een buurtbudget.

Huurderspanel Bouwinvest

1500 huurders geven regelmatig hun mening over actuele thema’s via het huurderspanel. Dit panel geeft een goed beeld van de mening van huurders van Bouwinvest. Het huurderspanel van Bouwinvest zorgt ervoor dat Bouwinvest voorzien wordt van meningen en ideeën van bewoners over diverse actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, mobiliteit en sociaal contact en welbevinden. Hiermee kan Bouwinvest de producten en dienstverlening verbeteren. De vragen zijn gesteld in twee vragenlijsten aan alle leeftijdsgroepen van zowel het Residential Fund als Healthcare Fund (zelfstandige seniorenwoningen).

Nieuwsbrief