25 september 2020

Deel dit op:

De gemeente Utrecht en institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest hebben de Challenge Middenhuur van de provincie Utrecht gewonnen met een pilot voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Stichting Compleks won de stimuleringsprijs. Gedeputeerde Rob van Muilekom reikte de prijzen uit tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers van de Challenge.

De komende tien jaar zijn in de provincie Utrecht zevenduizend extra middenhuurwoningen met een huurprijs tussen €720 en €1000 nodig. Financiële haalbaarheid of onvoldoende doorstroming zijn dan knelpunten die realisatie tegenhouden. Met de Challenge Middenhuur heeft de provincie gemeenten, ontwikkelaars en beleggers uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen om de bouw van middenhuurwoningen te versnellen.

Pilotproject

Het project van de gemeente Utrecht en Bouwinvest was een pilot om middenhuurwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen met een middeninkomen én mensen die een sociale huurwoning achterlieten. Met succes: alle 53 middenhuurwoningen van nieuwbouwproject ‘Rachmaninoff’ zijn verhuurd aan mensen uit deze inkomensvoorrangsgroep, 10 van deze huishoudens hebben extra voorrang gekregen omdat ze een sociale huurwoning achterlieten. Van de 10 doorstromers lieten er 8 een woning achter in de gemeente Utrecht.

Voorbeeldfunctie

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “In de Challenge is gezocht naar oplossingen om de bouw van middenhuurwoningen verder vlot te trekken. Volgens de jury is dit project er op concreet niveau in geslaagd om het woningaanbod in de middenhuur transparanter te maken én om de doorstroming vanuit de sociale huur te vergroten. Het project is innovatief en kan op grotere schaal worden toegepast. Dit idee en andere oplossingen uit de Challenge zijn daarmee goede voorbeelden voor andere woningbouwprojecten.”

Woningen naar juiste groepen

Utrecht heeft voorrangregels voor de toewijzing van middenhuurwoningen opgenomen in de huisvestingsverordening, de pilot heeft laten zien dat het in de praktijk werkt. “Het is belangrijk dat deze woningen waar een nijpend tekort aan is bij de juiste groepen terecht komen. Daar draagt de pilot dus ook aan bij. Ook helpt het bij de doorstroming van mensen vanuit de sociale huur naar de middenhuur. Heel mooi dat de provincie dit beloont met een prijs. We gaan ook zeker door met deze aanpak”, aldus wethouder Wonen Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht.

Bron: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/succesvolle-proef-betere-doorstroming-woningmarkt-wint-challenge-middenhuur

 

 

Nieuwsbrief