02 december 2020

Deel dit op:

De dramatische 'vraagschok' die de Nederlandse economie heeft geïncasseerd als gevolg van de uitbraak van Covid-19 heeft een zeer diverse uitwerking gehad op de verschillende vastgoedbeleggingssectoren. De meeste bleken veerkrachtig en zullen naar verwachting herstellen en weer een gezonde en stabiele groei laten zien zodra de pandemie achter de rug is, zo concludeert Bouwinvest Real Estate Investors in zijn Real Estate Market Outlook voor 2021-2023. Terwijl veel economische sectoren onder druk staan, blijft vastgoed nieuwe beleggers aantrekken. Deze interesse komt met name voort uit de, gemiddeld genomen, sterke basis van de vastgoedsectoren gecombineerd met gunstige langetermijn marktvooruitzichten in vergelijking met andere beleggingscategorieën, zowel in Nederland als wereldwijd.

Vanuit een economisch perspectief bevindt Nederland zich in een relatief gezonde positie ten opzichte van veel andere landen in Europa, dankzij een traditie van innovatie, een sterke IT-infrastructuur en een relatief lage afhankelijkheid van het internationale toerisme. Het Bouwinvest Research team is dan ook van mening dat de Nederlandse markt hiervan in de herstelfase kan profiteren. Wel blijven de economische vooruitzichten voor Nederland onzeker. Het rapport biedt daarom drie mogelijke scenario’s. Hiervan worden het basisscenario en het ‘downside-scenario’, dat uitgaat van meer langdurige (gedeeltelijke) lockdownmaatregelen, als meest waarschijnlijk beoordeeld.

Woningen zijn bijzonder veerkrachtig, naast gezondheidszorg, logistiek en ‘convenience’ retail

Het basisscenario gaat uit van een economisch herstel in 2021, na een sterke daling in 2020. De pandemie blijft in grote lijnen onder controle, de coronamaatregelen zullen versoepeld worden en er is meer ruimte voor economische activiteit. In de jaren na 2021 is de economische groei positief, zij het bescheiden, terwijl de werkloosheid binnen een lage bandbreedte blijft.

Marleen Bosma, Hoofd Research & Strategic Advisory, zei: "Covid-19 heeft onzekerheid gecreëerd over de kortetermijn toekomstperspectieven voor de vastgoedsectoren waarin Bouwinvest belegt. Desondanks blijven we over het algemeen optimistisch over de vooruitzichten voor 2021-2023 en daarna voor met name de sectoren woningen, zorgvastgoed, logistiek vastgoed en winkelcentra voor dagelijkse levensbehoeften. Zo heeft de woningbouwsector bewezen zeer veerkrachtig te zijn. Ook in deze crisistijd stijgen de Nederlandse huizenprijzen nog steeds, onder invloed van de lage rente en een groot tekort aan woningen. Het investeren in nieuwe woningen blijft daarom een belangrijke prioriteit voor de overheid en voor ons.”

Ondanks versnelde structurele verschuivingen behoudt vastgoed zijn aantrekkelijke risico-rendementsverhouding

In de hotelmarkt, en in de horeca in het algemeen, zijn de signalen voor de meeste ondernemers van groen naar rood gegaan. Bouwinvest verwacht dat de sector uiteindelijk weer zal opbloeien wanneer mensen hun normale vrijetijdsbesteding kunnen hervatten en de (internationale) toeristenstromen terugkeren. Ook de winkels in hoofdwinkelstraten zijn hard getroffen door de Covid-storm. Hier is de ingrijpende herstructurering die eerder al ingezet was, versneld door de sterke toename van het online winkelen. Wat betreft kantoren zal het thuiswerken na Covid-19 waarschijnlijk op een hoger niveau blijven. Hoewel dit zal leiden tot een lagere totale bezetting is Bouwinvest er sterk van overtuigd dat kantoren ook in de toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen als ontmoetingsplaats voor professionals en verwacht dat de vraag naar goed bereikbare, levendige locaties die het afgelopen decennium in zwang waren, zal terugkeren. Dit geldt met name voor gebouwen die multifunctioneel, gezond en duurzaam zijn.

Marleen Bosma voegde hieraan toe: "De meeste beleggers geloven dat de vastgoedmarkt zich zal herstellen na de huidige periode van volatiliteit en onzekerheid. Dit wordt bevestigd door de huidige stijging in transactievolumes, na de eerdere daling als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 pandemie afgelopen voorjaar. De realiteit is dat er nog steeds veel investeringskapitaal beschikbaar is en vastgoed een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel biedt voor de komende jaren."

Nieuwsbrief