02 december 2020

Deel dit op:

In de outlook 2021-2023 schetst Bouwinvest Real Estate Investors de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2023. De dramatische 'vraagschok' die de Nederlandse economie heeft geïncasseerd als gevolg van de uitbraak van Covid-19 heeft een zeer diverse uitwerking gehad op de verschillende vastgoedbeleggingssectoren. De meeste bleken veerkrachtig en zullen naar verwachting herstellen en weer een gezonde en stabiele groei laten zien zodra de pandemie achter de rug is. Terwijl veel economische sectoren onder druk staan, blijft vastgoed nieuwe beleggers aantrekken. Deze interesse komt met name voort uit de, gemiddeld genomen, sterke basis van de vastgoedsectoren gecombineerd met gunstige langetermijn marktvooruitzichten in vergelijking met andere beleggingscategorieën, zowel in Nederland als wereldwijd.

Een optimaal rendement voor onze klanten vereist weloverwogen investeringsbeslissingen. Daarom volgt Bouwinvest lokale en wereldwijde megatrends in de pensioen- en vastgoedwereld op de voet. Bouwinvest heeft daarvoor een eigen professionele researchafdeling die veel kennis heeft van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten. Wij doen continu grondig onderzoek via onder andere uitgebreide en gedetailleerde analyses op macro- en microniveau. 

Nieuwsbrief