05 juni 2019

Deel dit op:

De gemeente Utrecht, woningcorporaties, ontwikkelaars, institutionele investeerders en bouwers werken aan een Stadsakkoord Wonen voor een gezonde woningmarkt.

De gemeente Utrecht, woningcorporaties, ontwikkelaars, institutionele investeerders en bouwers werken aan een Stadsakkoord Wonen voor een gezonde woningmarkt. De gemeente kijkt daarbij kritisch naar eigen locaties om meer betaalbare woningen te realiseren.  Tien institutionele beleggers, waaronder Bouwinvest, hebben een bod gedaan om 4.500 middenhuurwoningen in vijf jaar te realiseren in de gemeente Utrecht. Daarbij focussen ze op kwalitatief hoogwaardige, duurzame middenhuurwoningen in gemengde en inclusieve wijken. Ook intensiveren ze het zoeken naar locaties waar ze middenhuurwoningen kunnen realiseren en onderzoeken ze met Utrechtse woningcorporaties hoe ze de doorstroom van “scheefwoners” naar en vanuit hun middenhuurwoningen kunnen stimuleren.

Dit zijn afspraken die de basis vormen van het Stadsakkoord Wonen. In het akkoord worden de gezamenlijke afspraken om efficiënter, effectiever en creatiever tot een woningmarkt in balans te komen en wijze van samenwerking, vastgelegd. Gekeken wordt hoe ieder een bijdrage kan leveren aan de volgende speerpunten, die in samenhang met de Woonvisie zijn bepaald: Langdurige hoog bouwtempo, inhaalslag middensegment en op peil brengen sociale voorraad, gemengde wijken, doorstroming en (t)huis voor iedereen.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De vraag naar woningen is hoog. Utrecht benut de kansen die deze bouwopgave biedt om samen met alle betrokken partijen te investeren in Gezond Stedelijk Leven voor iedereen. We verhogen het tempo van de bouw van nieuwe woningen en dagen onszelf, corporaties en marktpartijen uit om invulling te geven aan onze ambities. We streven ernaar dat in 2040 in Utrecht 35 procent van de woningvoorraad behoort tot de sociale voorraad en 25 procent tot de middencategorie.

Op 10 mei jl. vond de derde conferentie plaats van het Stadsakkoord Wonen, waar ieders inzet op de belangrijkste elementen werden gepresenteerd. De opbrengsten worden nu verwerkt tot een concept stadsakkoord. Deze zal na vaststelling van de Woonvisie in de raad door alle partners ondertekend worden. Wethouder Kees Diepeveen: “Wij merkten tijdens de conferenties een aanhoudend enthousiasme en bevlogenheid van alle partners om samen verder te werken aan een Woningmarkt in balans. We hebben een mooie mijlpaal bereikt in een duurzame samenwerking Utrecht een thuis te laten zijn voor iedereen, door in te zetten op betaalbaar en gemengd wonen.” Wethouder Klaas Verschuure: “De kracht van het akkoord zit ‘m in de wederkerigheid in de samenwerking en het onderling vertrouwen. Iedereen (woningcorporaties, institutionele investeerders, ontwikkelaars) voelt de urgentie en pakt de verantwoordelijkheid goed op. De beweging, die met het Stadsakkoord in gang is gezet, willen we in leven houden onder meer door hier op de Provada aandacht aan te besteden.”

Nieuwsbrief