Wij zorgen voor meer betaalbare huisvesting én een stabiel rendement voor onze aandeelhouders. Dit doen wij onder andere door te investeren in betaalbare huurwoningen in het middensegment. Op deze manier creëren wij real value for life.

Groot tekort aan woningen in Nederland

In Nederland is er een structureel tekort aan woningen. Dit gaat om ongeveer 300.000 woningen in 2020. Sommige voorspellingen laten zien dat het woningtekort tot 2035 zelfs circa 1 miljoen woningen zal bedragen. Als gevolg van de crisis heeft de woningmarkt jarenlang vastgezeten. Hierdoor is een tekort ontstaan en zijn veel mensen op zoek naar een woning. De prijzen stijgen en voor bepaalde groepen, zoals starters en jonge gezinnen, dreigen er op termijn te weinig betaalbare koop- of huurwoningen te zijn. Zeker in de grote steden in Nederland.

Wat doet Bouwinvest?

Wij investeren doorgaans voor 20 jaar of langer in stedelijke gebieden en wij vinden dat leefbare, betaalbare en inclusieve steden een betere garantie bieden voor de waardevastheid van onze beleggingen. Onderzoek laat zien dat mensen nu en in de toekomst in deze gebieden willen wonen, werken en verblijven. Dit levert de grootste kans op een langjarig stabiel rendement op onze huurwoningen. Wij streven ernaar om 60% van onze acquisities te laten plaatsvinden in het middenhuursegment. Daarnaast nemen wij maatregelen om onze huidige portefeuille betaalbaar te houden. Zo hanteren wij een gematigd huurverhogingsbeleid. Ook zijn we van plan om passend toe te wijzen op inkomen en geven we waar het kan voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten.

Oplossingen in nieuwbouw

Wij denken dat de belangrijkste oplossing van het tekort ligt in het bouwen van meer betaalbare woningen. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft het Residential Fund besloten om bij acquisities nog meer te focussen op het middenhuursegment. Dat betekent wel dat iedereen een bijdrage moet leveren en concessies moet doen. Daarbij helpt het dat gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en institutionele beleggers natuurlijke samenwerkingspartners zijn. Wij hebben een langetermijnhorizon en delen een gemeenschappelijk belang: komen tot een inclusieve, waardevaste, ongedeelde stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarom maken wij afspraken, op project- en stadsniveau. Dit deden wij bijvoorbeeld in de Gemeente Utrecht in het Stadsakkoord en in de Gemeente Amsterdam.

Door te investeren in middenhuur brengen wij het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze aandeelhouders.

Michiel de Bruine Director Dutch Residential Investments
Afbeelding: Veemarkt, Utrecht, midden- en vrije sector huurwoningen in het centrum van Rotterdam

Kwaliteit

Juist omdat Bouwinvest voor de lange termijn investeert, willen wij dat onze middenhuurwoningen kwalitatief hoogwaardig zijn. Onze woningen moeten immers over 20 tot 30 jaar nog steeds goed verhuurbaar zijn.

Wij hanteren de volgende kwalitatieve aspecten:

  1. Voorkeur voor mix van minimaal twee- en driekamerwoningen in wooncomplex

  2. Tweekamerwoningen in Holland Metropole niet kleiner dan 45m2

  3. Driekamerwoningen in Holland Metropole niet kleiner dan 65m2

  4. Privé buitenruimte

  5. Volwaardige keuken met inbouwapparatuur

  6. Levensloopbestendig en daarmee geschikt voor young professionals, starters en senioren.

Kennis vergroten

Bouwinvest investeert in onderzoek om het inzicht in middenhuur en betaalbaarheid te vergroten. Ook hebben we onze eigen positie uitgelegd in een paper.

Michiel de Bruine
Director Dutch Residential Investments
Christian Schouten
Manager Acquisition Management
Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication

Nieuwsbrief