17 mei 2024

Deel dit op:

Het aandeel van woningbeleggingen zal aanzienlijk groeien in institutionele vastgoedportefeuilles, aldus de nieuwe European Living Outlook 2024-2026. Niet alleen traditionele meergezinswoningen, maar ook opkomende subsectoren zoals studentenhuisvesting en seniorenwoningen worden zeer gewilde beleggingen. Wij voorzien een aantrekkelijk instapmoment, nu meer Europese markten een dieptepunt in kapitaalwaarden bereiken.

Hoewel woningmarkten onderling verschillen van structuur en volwassenheid, is de algemene trend dat er aanzienlijk meer huurwoningen nodig zijn, vooral in het betaalbare huursegment dat een zeer krap aanbod kent.

Kijkend naar de gebruikersmarkt, de macro-economische omgeving en de investeerdersmarkt bespreken we in de outlook belangrijke onderwerpen zoals migratie, klimaatverandering en klimaataanpassing, regelgeving en sociale impact. Wij geloven dat institutionele beleggers met sterke ESG-ambities en een langetermijnbeleggingshorizon in staat zijn deze uitdagingen aan te gaan en de toekomstige vraag naar huisvesting te ondersteunen.

Download

U kunt de volledige Outlook hier lezen. In deze Outlook bespreekt Bouwinvest de ontwikkelingen met een specifieke focus op de Europese woningmarkten, elk met zijn eigen kenmerken, kansen en uitdagingen. 

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Jeroen Beimer, Head of Research bij Bouwinvest.

Nieuwsbrief