14 april 2023

Deel dit op:

Deze week is het Mapping ESG rapport verschenen. Het document geeft inzicht en handvatten rondom het verkennen en gebruiken van bestaande ESG-regelgeving, standaarden en certificeringen. Het rapport is uniek en is geïnitieerd door ULI, INREV en PRI samen met de projectstuurgroep en werd ondersteund door PwC. Bouwinvest was volledig betrokken bij het project. Wij stimuleren standaardisatie in het huidige ESG-rapportagelandschap, zodat het beleid beter te verantwoorden is, maar ook beter vergelijkbaar, zowel nationaal als internationaal. 

In het verslag zijn veertien verschillende richtlijnen en standaarden geïdentificeerd en geanalyseerd en in vijf soorten onderverdeeld. Ook wordt gekeken hoe deze normen zich verhouden tot het volledige scala van ESG-factoren, zoals CO2-uitstoot, gezondheid en veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. 

Dit alleen al illustreert de complexiteit van de huidige situatie. Zoals het rapport stelt: "Er is niet één rapportagenorm die voor iedereen geschikt is." Bovendien zal dit op korte tot middellange termijn niet veranderen, omdat het ESG-terrein zo breed en complex is dat het zich zal blijven ontwikkelen naarmate de wetenschappelijke kennis toeneemt en de maatschappelijke normen breder worden aanvaard. 

Het wordt steeds moeilijker om te navigeren door de verschillende verplichte en vrijwillige regels en standaarden, die bij gebrek aan uniforme definities en voorschriften zijn ontstaan. Om de kapitaalmarkten effectief te laten opereren en klimaatgerelateerde en andere ESG-risico's te managen, hebben we informatie nodig die duidelijk, betrouwbaar en vergelijkbaar is voor alle markten.  

Bij Bouwinvest zien we dit rapport dan ook als een eerste stap om die duidelijkheid te verschaffen en te komen tot harmonisatie en standaardisatie in het ESG-landschap. Het rapport en toekomstige activiteiten hierom heen zullen ons ook helpen om ons eigen beleid te optimaliseren. Zo hebben wij ESG verder geïntegreerd in de besluitvorming binnen de gehele organisatie en hebben wij een nieuw Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy gepubliceerd, waarin is vastgelegd hoe Bouwinvest verantwoord ondernemen toepast in de gehele organisatie en hoe wij verantwoord beleggen in onze fondsen en mandaten. 

Het Mapping ESG rapport is beschikbaar op ULI's Knowledge Finder platform en op de INREV website op https://www.inrev.org/standards/ESG. Of u kunt het volledige rapport hier downloaden (PDF, EN). 

Nieuwsbrief