12 juni 2023

Deel dit op:

 

 

 

 

 

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie specifiek voor de bouw- en vastgoedsector. De EU Taxonomie is Europese wetgeving om te bepalen of beleggingen en investeringen groen zijn of niet. 

Deze spelregels van de Europese Unie zijn sinds 1 januari 2022 van kracht en hebben een grote invloed op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Echter een eenduidige interpretatie van de eisen ontbreekt. Daarom heeft DGBC in samenwerking met meer dan 30 marktpartijen waaronder Bouwinvest, een landelijke vertaalslag gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen.   

Het doel van de EU Taxonomie is stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt en het indirect voorkomen van ‘greenwashing’. 

Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier beoordeeld worden in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal en een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten.  

Link naar het uitgebreide nieuwsbericht hier

Nieuwsbrief