01 november 2022

Deel dit op:

Eind november worden, in opdracht van het Bouwinvest Residential Fund door Dura Vermeer Bouw, 30 eengezinswoningen in het middenhuur – en vrije huursegment opgeleverd. De woningen worden natuurinclusief gebouwd. Op deze manier dragen de huizen bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden én verbeteren ze de leefbaarheid voor de bewoners van Tudorpark.

Natuurinclusieve maatregelen

Dankzij een aantal simpele en relatief goedkope ingrepen nemen de 30 woningen een volwaardige plaats in het ecosysteem in. Zo hebben de woningen nestplaatsen voor onder andere vogels, vleermuizen en insecten. De neststenen voor de zwaluwen zijn op de noordoostzijde geplaatst, zodat de nesten niet teveel zon krijgen. Ook zijn ze dicht bij elkaar gemetseld, omdat gierzwaluwen koloniebroeders zijn. De kasten voor de vleermuizen zijn bewust op een hoogte tussen de 4 en 5 meter geplaatst zoals wenselijk is. De hoekwoningen zijn voorzien van groene gevels en de daken van de bergingen zijn voorzien van mos sedum. Met de huurders is de afspraak gemaakt dat zij de betegeling in de tuin niet verder uit mogen breiden. Tevens krijgen zij een regenton en een beplante erfafscheiding.  

De bovengenoemde maatregelen dragen onder andere bij aan de (drink)waterreductie, waterbuffering en -opslag, het tegengaan van hittestress en droogte. Daarbij dragen zij bij aan de lokale natuur, ecologie, biodiversiteit en ecosystemen.

Middenhuur

De 20 tussenwoningen betreffen midden huurwoningen. Deze woningen zijn verhuurd door middel van passende toewijzing en hebben een huurprijs van € 1.000,- per maand. De 10 hoekwoningen betreffen vrije sector huurwoningen. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Hiermee geeft het fonds invulling aan haar middenhuur doelstellingen en draagt bij aan betaalbare huisvesting.

Energiezuinig

De woningen zijn voorzien van individuele warmtepompen, douche- en ventilatie warmte terugwinsystemen en zijn voorzien van PV panelen. Daarmee zijn de woningen zeer energiezuinig. De woningen vormen een mooie aanvulling op de reeds bestaande portefeuille van eengezinswoningen en appartementen in het Tudorpark. Evenals de rest van de woningportefeuille is het complex voorzien van een AED.

 

 

 

Nieuwsbrief