26 januari 2022

Deel dit op:

Vroeger hadden we intramurale zorg en extramurale zorg. Maar zo zwart-wit is het niet meer. Woonvormen vloeien in elkaar over, van een reguliere woning met wat services tot een omgeving voor mensen die helemaal niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dat betekent dat ‘zorg langer thuis’ niet dé reden moet zijn om de vastgoedportefeuille voor intramurale zorg helemaal af te bouwen.

Het is slechts een van de puzzelstukjes waaruit de woonzorgopgave is opgebouwd. Zorgspectrum nam haar opgave onder de loep met partijen als gemeente, zorgkantoor en investeerder Bouwinvest – die eenzelfde urgentie voelden. Zo kwamen ze gezamenlijk tot de ontwikkeling van woonzorgcentrum De Kuifmees in Nieuwegein, vertellen Vivian Broex, bestuursvoorzitter van Zorgspectrum, en Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments bij Bouwinvest Real Estate Investors, tijdens het Skipr online event Zorg en Vastgoed.

Bouwinvest is bewust op zoek naar die ‘tussenvormen’ tussen extramuraal en intramuraal, legt Erwin Drenth uit. “Daar kijken we naar omdat het enerzijds maatschappelijk relevant is, maar anderzijds ook zakelijk slim. Want er zijn te weinig professionals om aan de volledige zorgvraag te voldoen. Het is beter dat mensen ook op elkaar kunnen terugvallen, zolang het nog kan, dan dat ze een beroep moeten doen op de formele zorg.” Maar… dit soort woonvormen krijg je alleen voor elkaar als partijen – inclusief institutionele beleggers en gemeenten – de handen ineen slaan, zegt Drenth. “Dan ontstaan er goede ideeën, is er geld en zijn er locaties aan te wijzen.”

Caring community

Zo startte een jaar of drie geleden ook de ontwikkeling die leidde tot De Kuifmees, legt Vivian Broex uit. “Het begon met de vraag – los van rollen als bestuurder of belegger, maar gewoon als mens: ‘Wie zorgt er straks voor mij en waar woon ik dan?’ De oude vanzelfsprekendheden zijn er niet meer, zie de demografische trends, zie de krapte op de arbeidsmarkt. Mensen zijn zelf aan zet. Dat moeten we met elkaar vormgeven in een ‘caring community’. Vanuit die urgentie zijn we gaan praten met de gemeente, het zorgkantoor en Bouwinvest. Zij voelden dezelfde urgentie.” Het vraagt intensieve gesprekken, maar Broex raadt aan om altijd andere partijen op te zoeken: “Alleen ga je het niet fixen. Ga gewoon praten en zoek naar een gemeenschappelijke taal. Neem de tijd om vertrouwen in elkaar te krijgen.”

Samen ontdekken

Zo kwam in Nieuwegein een ‘coalition of te willing’ tot stand. ‘We gaan samen ontdekken’ werd de leidraad voor de samenwerking. Toen ging het allemaal opeens in een moordend tempo, herinnert Vivian Broex zich. “Ik dacht eerst: wat een taai en traag proces is vastgoed. Totdat we elkaar vonden en het ging stromen. Toen was het binnen mum van tijd geregeld.” De partijen vonden een kantoorpand op een zichtlocatie in Nieuwegein dat ze konden transformeren tot woonzorggebouw. De Kuifmees werd ontwikkeld met in het achterhoofd de vraag: ‘Hoe ziet het verpleeghuis van de toekomst er uit?’. Er werd één afdeling volgens die metafoor ingericht. Maar op alle afdelingen speelt gebruik van technologie als beeldbellen, biodynamisch licht of track-and-trace een grote rol. Naasten en familie worden nauw betrokken bij de zorg. En duurzaamheid staat centraal in de vernieuwbouw van het oude kantoorpand.

Geschreven door Leendert Douma. Dit artikel verscheen eerder op Skipr

Nieuwsbrief