12 april 2022

Deel dit op:

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft in het project Loevesteinlaan in Den Haag 149 zorgwoningen en een woonzorgcomplex met 144 intramurale zorgeenheden gekocht van Fraxus en Stebru. De koop omvat ook vier commerciële ruimten van in totaal 622 m2 die zijn bestemd voor gezondheidsfuncties. Florence zal het woonzorgcomplex exploiteren en thuiszorg bieden aan de bewoners van de zorgwoningen. Het project bevindt zich in de wijk Morgenstond en de woningen worden vrijwel allemaal verhuurd in het middensegment.

Op de locatie van het project bevindt zich nu een verpleeghuis van zorgaanbieder Florence, dat al enkele jaren niet meer in gebruik is. Dit gebouw wordt gesloopt en wordt vervangen door een nieuw woonzorgcomplex met 144 intramurale zorgeenheden, met daarboven twee woontorens. In de woontoren bevinden zich zorgappartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen. De woningen zijn zo ontworpen dat bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook met een toenemende zorgvraag. Door de combinatie met een woonzorgcomplex zijn zorgdiensten en voorzieningen dichtbij.

“Nederland kent niet alleen een kwantitatief tekort aan woningen voor senioren, maar ook een kwalitatief tekort. Veel woonzorgcomplexen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de vraag van bewoners. Met dit soort projecten met een combinatie van een nieuw woonzorgcomplex, zorgwoningen en voorzieningen zorgen we voor de nodige vernieuwing,” aldus Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments.

Florence zal de zorgfuncties in het woonzorgcomplex en thuiszorg voor de bewoners van de zorgwoningen voor zijn rekening nemen. Ook senioren die in de toekomst een zorgvraag krijgen, kunnen zelfstandig in de appartementen blijven wonen door gebruik te maken van diensten en faciliteiten van Florence. Ellen Maat, bestuurder van Florence, is blij met de ontwikkeling van de zorgwoningen en het woonzorgcomplex aan de Loevesteinlaan: “Het is mooi dat de samenwerking tussen Fraxus, Stebru, Bouwinvest en Florence tot stand is gekomen. Gezamenlijk geven wij toekomstgericht invulling aan woonvormen die aansluiten bij de wensen van ouderen.”

Robert Steenbrugge, directeur Stebru en Bart van Esch, directeur Fraxus: “We zijn verheugd dat we, na het succesvolle Burano in Zaandam, opnieuw kunnen bijdragen aan het toevoegen van nieuwe kwalitatieve zorgwoningen en zijn trots op deze samenwerking met het Bouwinvest Healthcare Fund.”

Nieuwsbrief