02 november 2022

Deel dit op:

Bouwinvest Real Estate Investors investeert vermogen van voornamelijk pensioenfondsen in vastgoed. Het bedrijf belegt voor de lange termijn en beheert in totaal € 15,7 miljard in diverse vastgoedsectoren en regio’s. We spreken Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments over de rol die pensioenfondsen kunnen spelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van nieuwe woningen.

‘Als institutionele belegger investeren wij vooral in nieuwbouw waarbij de focus gelegd wordt op duurzaamheid en betaalbaarheid. Om aan het Parijsakkoord te voldoen, moeten de 20.000 woningen in onze portefeuille voor 2050 verduurzaamd zijn. Bouwinvest heeft zich tot doel gesteld deze verduurzamingsslag al in 2045 af te ronden. Het zijn niet alleen de afspraken in het Parijsakkoord die ons daartoe aanzetten. Onze aandeelhouders zijn zich bewust van de klimaatverandering en willen hun steentje bijdragen deze verandering te keren.’

NEXT: slim met energie omgaan
Bouwinvest voegt niet alleen bestaande verduurzamingsmogelijkheden toe aan haar portefeuille, de investeerder draagt ook actief bij aan het testen en implementeren van nieuwe mogelijkheden. Het bedrijf is onderdeel van het innovatieprogramma NEXT Eindhoven, het eerste woongebouw waar op een volledig slimme manier met energiegebruik wordt omgegaan. Pieken in het elektriciteitsnetwerk verlagen en het wooncomfort verhogen: met de innovatieve technologie die in de appartementen van NEXT zijn verwerkt, ontstaat een nieuwe manier van wonen. Zo weet de vaatwasser wat het beste moment is om zijn programma te starten en zorgt het ventilatiesysteem voor genoeg verse lucht als er bezoek aanwezig is. De op maat gemaakte software in de apparatuur is aangesloten op het slimme besturingssysteem dat de bewoner uitdaagt om energie-efficiënt te leven. ‘NEXT is een geweldig project waarin we de nieuwste snufjes op het gebied van smart living, gezondheid en duurzaamheid bestuderen. Hierin komen duurzaamheid en betaalbaarheid samen, want het systeem zorgt naar verwachting voor een aanzienlijke energiebesparing.’

Regulering van het middensegment kan averechts werken
Naast een duurzame woonomgeving, wil Bouwinvest graag bijdragen aan de realisatie van de bouwopgave waar Nederland voor staat. Het realiseren van 100.000 woningen per jaar tot 2030 is met de huidige bouwkosten en personeelstekorten al een enorme uitdaging. Daarom kijkt de investeerder behoorlijk kritisch naar de huidige en vooral toekomstige reguleringsplannen in met name het middensegment van de huursector.

‘Voor het in beperkte mate reguleren van huren en het maximeren van het aandeel van de WOZ-waarde in het Woningwaardestelsel is zeker begrip,’ zo zegt De Bruine, die tegelijkertijd stelt dat ‘onduidelijkheid investeerders voorzichtig maakt.’ En dat is iets wat dit land juist niet nodig heeft in deze tijd waarin een schrijnend tekort aan woningen is. ‘Bovendien, wij investeren met maatschappelijk kapitaal en wanneer onze investeerders niet voldoende rendement halen en financieel worden geraakt door de voorgenomen maatregelen van dit kabinet, kan dat gevolgen hebben voor de indexatie van pensioenuitkeringen.’

De rol van gemeenten

‘De rijksoverheid, gemeenten en investeerders hebben een gezamenlijk belang: meer woningen aan Nederland toevoegen. Hierbij is niet alleen duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid noodzakelijk, maar is het ook belangrijk dat we met gemeenten in gesprek gaan en vooral ook transparant zijn. We moeten elkaars uitdagingen en belangen begrijpen. We gaan graag de dialoog aan om mogelijkheden en onmogelijkheden -denk aan goedkope woningen in tijden dat de bouwkosten de pan uit rijzen- in kaart te brengen. Zonder vertrouwensband is het zetten van de benodigde, grote stappen gewoon niet realistisch. Daarom zijn we bijvoorbeeld blij met het Stadsakkoord Wonen in Utrecht. In dit akkoord hebben we met ruim tachtig partijen waaronder institutionele beleggers, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en de gemeente afspraken vastgelegd die voldoende betaalbare woningen, doorstroming en gemengde wijken moeten realiseren.’

Pensioenfondsen willen impact maken
‘Pensioenfondsen leggen de nadruk op ESG (Environmental, Social en Governance) in hun investeringsbeslissing. Dit is voor ons de reden om de lancering van een Impact Fund te onderzoeken, waarin niet het financiële rendement, maar de maatschappelijke impact van de investering op nummer één staat. Dit initiatief maakt het mogelijk ook in het lage middenhuursegment en in achterstandswijken te investeren. We verwachten met dit fonds investeerders aan te trekken die net als wij impact willen maken. Ook op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.’

Geen woorden, maar daden
Dat onderwerpen als duurzaamheid en betaalbaarheid niet technisch en vaag zijn, bewijst Bouwinvest met een aantal imposante projecten. Naast NEXT heeft de investeerder vijftig betaalbare, energiezuinige woningen in Veldhoven aangekocht. ‘Betaalbare eengezinswoningen liggen niet voor het oprapen. Het is ons gelukt om energiezuinige eengezinswoningen met tuin te realiseren onder de huurprijs van € 1.000,-. Het maakt ons trots dat dat gelukt is. Bouwinvest heeft ook in Eindhoven -Picuskade- en Den Bosch -Paleiskwartier- woningen gerealiseerd die onder de noemers duurzaam en betaalbaar vallen. We vinden het belangrijk om in Brabantse steden te investeren. Er is hier een enorme vraag naar woningen, iets wat alles met de economische groei van de provincie te maken heeft. We hebben zeker de ambitie om meer betaalbare en zeer duurzame woningen aan dit gebied en onze portefeuille toe te voegen.’

 

 

Nieuwsbrief