15 juli 2021

Deel dit op:

Fijnmazig bedrijfsafval- en grondstoffenmodel Oscar Circulair gaat van start in het gebied.

Op weg naar de noodzakelijke circulaire economie stapelen in intensief gebruikte binnenstedelijke gebieden vraagstukken rondom afvalinzameling zich op.
Meer grondstoffen inzamelen betekent in het traditionele model meer vervuilende vervoersbewegingen, een verminderde veiligheid en leefbaarheid, meer containers aan de gevels die meer zwerfafval aantrekken, terwijl er matig gecontroleerd kan worden op de kwaliteit (zuiverheid) van de grondstoffenstromen.

BIZ (bedrijfsinvesteringszone) The Olympic Amsterdam, onderdeel van het duurzame koplopersprogramma van de gemeente  Amsterdam, heeft afgelopen jaar de introductie van Oscar Circulair in het gebied voorbereid. Per 1 juli 2021 is de sympathieke  afvalrevolutionair Oscar Circulair gestart met de dienstverlening voor ondernemers om afval en grondstoffen in te zamelen. Het  beproefde model (sinds eind 2019 operationeel op het Westergasterrein Amsterdam) stuurt op het drastisch verminderen van vervuilende vervoersbewegingen, het verhogen van het percentage hoogkwalitatieve grondstoffenstromen, het verminderen van het restafval, hoogfrequente dienstverlening waardoor containers niet of kort aan de gevels staan en het vergoten van het  bewustzijn van alle medewerkers van de aangesloten Expeditieleden.

‘Oscars’ zamelen zeven dagen per week, emissieloos afval en grondstoffen in. Dat wordt op kwaliteit gecontroleerd en gebulkt op de grondstoffenhub en vanaf daar afgevoerd naar duurzame verwerkers die in grote volumes de kwaliteitsstromen en het restafval de stad uitbrengen.
Oscar Circulair is een circulaire impact onderneming met een sociaal oogmerk en werkt overdag met ‘Oscars’ die een afstand tot de  arbeidsmarkt hebben of een zorgindicatie. In de avonduren en het weekend bestaat het team ‘Oscars’ ook uit studenten. 
Op deze wijze wil Oscar Circulair het sociale contract bevorderen tussen ondernemers, de buurt en Oscar Circulair.

Gemiddeld genomen wordt bedrijfsafval in het traditionele model ingezameld als 60% restafval dat verbrand wordt en als 40%  grondstoffen. Het doel van Oscar Circulair is 10% restafval binnen drie jaar. Uit de resultaten op het Westergas is gebleken dat na  invoering van het model het percentage kwalitatieve hoogwaardige grondstoffenstromen binnen drie maanden toeneemt naar 75% en het restafvalpercentage reduceert naar 25%. Op het Westergas is het aantal vervuilende vervoersbewegingen verminderd met 900 vrachtwagens per jaar.

Tijdens de perspresentatie op donderdag 15 juli, 16.00 uur voeren alle betrokken samenwerkingspartners een afvalsorteerproef uit  onder leiding van medeoprichter van Oscar Circulair, Remco Wagemakers (op 24 juli 2021 verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100 van Nederland).

Rocco Piers, stadsdeelbestuurder Zuid: “Het is goed dat ondernemers in Zuid de handen ineenslaan om zoveel mogelijk afval te  recyclen. Dat past ook bij onze ambitie als stad om nieuwe grondstoffen en materialen opnieuw te gebruiken en zo een circulaire stad te worden. Ook zorgt het voor minder verkeer in de buurt en levert het banen op. Allemaal winst dus.” 

Carla de Groot, directeur Olympisch Stadion: ‘’Het Olympische motto luidde ooit dat meedoen belangrijker dan winnen is. Voor deze collectieve grondstoffenhub geldt “the best of both worlds”: Meedoen = winnen! Winst voor iedereen doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn om het afval af te voeren, doordat er nieuwe banen worden gecreëerd en doordat afval in plaats van een weggooiproduct een grondstof wordt.’’ 

Bas Jochims, director Dutch Office & Hotel Investment Bouwinvest: “De grondstoffenhub is een uitstekend voorbeeld van  samenwerking via BIZ The Olympic Amsterdam. De hub zorgt voor slim inzamelen en (her)gebruik van materialen en het  vermindert verkeersbewegingen in het gebied. Op deze manier dragen wij bij aan een toekomstbestendige leefbare stad en creëren wij ‘real value for life’.” 

David Jansen, directeur Milieuwerk: “Oscar Circulair creëert betaalde banen voor mensen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. Een voorbeeld hoe de circulaire economie en sociale impact samen op kunnen gaan.”

Remco Wagemakers, directeur Oscar Circulair: “De Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 stonden model voor de toekomst. Geen betere plek om het model van Oscar Circulair verder te ontwikkelen. Minder restafval, meer grondstoffenstromen, minder overlast van vervoersbewegingen en minder zwerfafval. Volgens ons is Oscar het model van de toekomst voor binnenstedelijke (bedrijfs)afval- en grondstoffeninzameling”. 

De uitbreiding van Oscar Circulair naar het Olympisch Stadion wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij.

Nieuwsbrief