30 januari 2020

Deel dit op:

De opening van de twee gerenoveerde monumentale Citroëngebouwen vormt het sluitstuk van de transformatie van het Olympisch Stadiongebied. Er is een aantrekkelijk, duurzaam, en inclusief stedelijk gebied ontstaan met een mix van functies. Hier is een lange periode van publiek-private samenwerking aan vooraf gegaan. Op 30 januari deelden wij in een seminar voor onze relaties de lessen die wij daaruit kunnen trekken en blikten vooruit op de toekomst van het gebied. Er werd tevens met (inter)nationale sprekers gediscussieerd over welke thema’s cruciaal zijn voor een gezonde toekomst van stedelijke gebieden.

De dag werd gemodereerd door Bob van der Zande, Urban Strategist bij Balthasar & Partners. Vanuit zijn vorige rol bij de Gemeente Amsterdam was Bob nauw betrokken bij het behoud van het  Olympisch Stadion voor de stad Amsterdam.

Saskia Beer, Urban Strategist bij TransformCity en Zo!City, begon de dag en ging in op de grote stedelijke veranderingen in de wereld. Eén van de grootste veranderingen in stedelijke ontwikkeling is dat tegenwoordig minder buitenstedelijk wordt gebouwd, maar dat we bestaande gebieden verdichten. Het advies van Saskia aan de aanwezigen was dat wij moeten wegstappen van een lineaire manier van werken, waarbij we één gebouw opleveren en klaar zijn. In plaats daarvan moeten we bewegen naar een adaptieve benadering, waarbij de belangen van meerdere stakeholders in een gebied worden meegewogen. Zó kan een gebied op de lange termijn goed functioneren.

“We moeten begrijpen waarom mensen samen willen zijn en waarom mensen een gebied willen gebruiken”

Fred Kent van Project for Public Spaces sprak over het verbeteren van stedelijke gebieden via placemaking. Fred nam de aanwezigen mee door een aantal voorbeelden en liet zien hoe stille, lege een niet-functionerende gebieden verbeterd kunnen worden naar bruisende gebieden op een relatief korte termijn. “Het is niet heel moeilijk, het is heel leuk. We moeten alleen begrijpen waarom mensen samen willen zijn en waarom mensen een gebied willen gebruiken.”

Mette Skjold, Partner en CEO bij SLA DK, argumenteerde dat steden en gebieden ontworpen moeten worden op basis van de natuur. “De natuur moet terug komen in de stad. Dit is bijvoorbeeld goed voor CO2-vermindering, luchtkwaliteit en het managen van regenval.” Mette stelde in haar presentatie dat dit goed is voor mensen, de stad en daarmee ook voor de waarde van het vastgoed. 

Een inspirerende middag die werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Bob van der Zande. Hans Karssenberg van STIPO, Ruwan Aluvihare van de Gemeente Amsterdam en Saskia Beer van ZO!City en TransformCity gingen in over de aanbevelingen van de sprekers en de toekomst van het Olympisch Stadion.

Nieuwsbrief