17 augustus 2020

Deel dit op:

De druk op de woningmarkt is enorm. Het geschatte woningtekort in 2020 is ongeveer 300.000 woningen en dit zou kunnen oplopen tot 1 miljoen woningen in de periode tot 2035 <link naar bericht op website>. Bouwinvest heeft de ambitie om minimaal 60 procent van de nieuwe aankopen in het betaalbare segment te laten plaatsvinden. Bewust Nieuwbouw ging hierover in gesprek met Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments.

Vrije sector huur
Van de totale Nederlandse woningvoorraad is bijna acht procent vrije sector huur. Binnen het vrije sector huursegment is een deel middenhuur. Dit is het segment met een huur boven de sociale huurgrens van bijna 740 euro tot ongeveer 1000 euro per maand. Michiel de Bruine: ‘’Er wordt veel middenhuur gebouwd, maar de aantallen moeten flink omhoog om aan de vraag te kunnen voldoen. De hoge grondprijzen, de stijgende bouwkosten, de opeenstapeling van eisen rond huurprijzen, bouwkwaliteit, duurzaamheid en woonoppervlak maken het lastiger om op een financieel haalbare manier betaalbare woningen aan te kopen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat door de crisis de waardeontwikkeling van woningen naar de toekomst toe waarschijnlijk minder positief is. “

Samenwerking
Juist vanwege de grote vraag naar woningen in Nederland is het belangrijk dat publieke en private partijen elkaar vinden en samen de langetermijndoelen vaststellen. Volgens Michiel de Bruine zijn corporaties, gemeenten, beleggers en ontwikkelaars natuurlijke partners om het woningtekort op te lossen. Als voorbeeld noemt hij het Stadsakkoord Wonen Utrecht, waar veel partijen bij betrokken zijn. Maar ook andere steden kennen vergelijkbare initiatieven.

Rachmaninoff
In Utrecht resulteerde de samenwerking tussen de gemeente, het platform WoningNet en Bouwinvest in een pilot met het doel de doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar middenhuurwoningen te stimuleren. Het gaat om een pilot bij nieuwbouwproject Rachmaninoff. Huurders uit de sociale sector krijgen voorrang als ze de overstap willen maken naar een middenhuur- of vrijesectorwoning in het project Rachmaninoff. Deze pilot krijgt een vervolg in de Gemeente Utrecht. “Het is een puzzel, maar als iedereen een beetje meebeweegt, dan lukt het.”

Senioren
Als het om doorstroming gaat zet Bouwinvest ook in op meer betaalbare huurwoningen voor senioren. Het is een groeiende doelgroep en door te investeren in levensloopbestendige huurwoningen kunnen senioren de stap maken om hun huidige woning te verruilen voor een woning die geschikt is om op latere leeftijd te wonen. Ook hier ligt een grote opgave. Senioren hebben nu nog te weinig mogelijkheden om die stap te maken vanwege het geringe aanbod. “Bij de nieuwe woningen die we laten bouwen voor deze doelgroep letten we op de locatie, duurzaamheid en de veiligheid voor de bewoners. We zijn bezig met de labeling van onze portefeuille met het Woonkeur keurmerk zodat het helder is welke woningen geschikt zijn voor deze doelgroep.” 

Metropoolregio’s
Het is voor alle ontwikkelaars en beleggers een enorme uitdaging om – vanwege de gestegen grondprijzen - locaties te vinden die betaalbaar zijn. Bouwinvest richt zich met investeringen vooral op huurwoningen in de Holland Metropole Regio: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven en alle gemeenten eromheen. Dus niet puur en alleen de binnenstad. De omliggende gemeentes van deze steden zijn met het oog op de betaalbaarheid van de grond steeds belangrijker als het gaat om nieuwe investeringen. Heel recent investeerden we bijvoorbeeld nabij Eindhoven in nieuwbouwprojecten in Nuenen en Veldhoven. Ook zijn er grote plannen met een gebiedsontwikkeling in Schalkwijk in Haarlem.

De potentie zien
Waar het volgens Michiel de Bruine om gaat is het vinden van locaties met potentie. Het stadsdeel Schalkwijk in Haarlem lijkt op het eerste gezicht misschien niet de perfecte plek. Maar het is wel een buurt waar veel gebeurt en waar ook steeds meer in wordt geïnvesteerd. “Het gebied heeft de potentie. Het ligt nabij het stadscentrum en er is veel ruimte, maar kent nu nog een eenzijdig woonaanbod. Dat betekent wel dat je er iets moet doen. Niet alleen door er een gebouw – dus woningen - neer te laten zetten, maar om een hele gebiedsontwikkeling in gang te zetten. Zo’n plek zien we als een toekomstig pareltje. Zoals we dat jaren geleden ook zagen in het Olympisch Stadiongebied of het NDSM-terrein in Amsterdam.”

Mobiliteit
Het tot ontwikkeling brengen van locaties in gemeenten rondom grote steden, kan helpen om het woningtekort fiks te verminderen, concludeert Michiel de Bruine. “De focus ligt op woningbouw en dat is terecht. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat met de juiste infrastructuur, een groot gedeelte van de woningvraag kan worden beantwoord.”

Hij vindt mobiliteit overigens niet iets wat alleen de overheid aangaat. Natuurlijk is het de overheid die zorgt voor de aanleg van nieuwe wegen. “Maar als het gaat om mobiliteitsconcepten dan is het belangrijk dat partijen zoals Bouwinvest ook samenwerkingen aangaan met andere partijen. Zo werken wij op meerdere locaties samen met deelmobiliteitsbedrijf Hely. We plaatsen samen mobiliteitshubs bij wooncomplexen. Het kan gaan om deelauto’s en bijvoorbeeld elektrische deelfietsen. De ruimte is schaars in stedelijke gebieden en een deelconcept scheelt ruimte.”

Meer informatie:

Bewust Nieuwbouw: https://www.bewustnieuwbouw.nl/bouwinvest-wil-investeren-in-betaalbare-woningen/

Bouwinvest over betaalbaarheid: https://www.bouwinvest.nl/real-value-for-life/betaalbare-woningen/

Bouwinvest over de woningtekorten: https://www.bouwinvest.nl/nieuws/laatste-nieuws/2020/nederland-moet-doorbouwen-om-woning-bouw-crisis-te-voorkomen/

Bouwinvest over mobiliteitsoplossingen: https://fleet-mobility.nl/mobility/mobiliteitsoplossingen/21197-hely-sluit-deelmobiliteit-deal

Nieuwsbrief