28 september 2020

Deel dit op:

Het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving is zonder meer een verantwoordelijkheid van vastgoedvermogensbeheerders zoals Bouwinvest. Onze missie kan niet slagen zonder intensieve samenwerking met onze ketenpartners. Bouwinvest experimenteerde anderhalf jaar samen met VolkerWessels iCity in BLOK 61 op Strijp S in Eindhoven. Het innovatieproject is uniek: Voor het eerst zijn meerdere woningen aangesloten op een DC systeem. Om de innovatie op het gebied van gelijkstroom verder te stimuleren, delen wij onze inzichten, aanbevelingen en conclusies in de whitepaper < Smart DC Lofts en kansen voor slimmer wonen >.

Geselecteerde huurders wonen vanaf de zomer van 2017 in 14 duurzame en slimme high-techwoningen bovenin BLOK 61. Met de proeftuin ‘Live the Future’ zetten Bouwinvest en VolkerWessels iCity de eerste stappen naar een nieuwe standaard op het gebied van Smart DC-woningen. De woningen wekken duurzame energie op via een gelijkstroomnetwerk en zijn uitgerust met sensoren om beweging en leefklimaat te meten. Ook worden de producten en diensten doorontwikkeld en getest. Met deze innovaties ontstaan nieuwe mogelijkheden voor Internet Of Things in hun woning: slimme technologie in steeds meer apparaten. Met behulp van een op maat gemaakte app kunnen bewoners zelf een aantal systemen monitoren en instellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op afstand reguleren van de temperatuur, energiestromen en het alarm.  

Het idee van de SMART DC Lofts is ontstaan vanuit de noodzaak tot vernieuwing in ons denken over duurzame energie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we bijdragen aan een duurzame wereld? De proeftuin is een eerste stap op weg naar slimme en duurzame woningen voor de lange termijn: waarin slimme oplossingen zijn geïntegreerd die CO2-uitstoot beperken en efficiënter gebruik maken van grondstoffen en het wooncomfort wordt verhoogd. Het actief betrekken van de bewoners is een belangrijk onderdeel in dit project. 

Het DC systeem werd voor het eerst in een groep woningen toegepast en is daarmee een primeur op de woningmarkt. Hoewel dit een proces van vallen en opstaan was, is een belangrijk doel daarmee behaald: de realisatie van gelijkstroomwoningen. De gelijkstroomstandaard voor huizen is gedefinieerd – en dat is groot en belangrijk nieuws. Het project heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan verdere innovatie in de gelijkstroommarkt voor woningbouw. Dat het systeem in de woningen functioneert is een doorbraak, maar tegelijkertijd een eerste stap: er is nog veel meer mogelijk. Zoals Apple aangeeft, moeten er nog grote stappen gezet worden in de ontwikkeling van softwareprotocollen en is nieuw aanbod van huishoudelijke apparaten nodig die klaar zijn voor DC. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkstroom vaatwasser of wasmachine. Dan neemt de toegevoegde waarde van gelijkstroom verder toe. 

Op meerdere vlakken heeft de proeftuin tot een positieve opbrengst geleid. Zowel op het gebied van het overwinnen van technische uitdagingen als op het bouwen van een community met bewoners en alle technische partijen. Op het gebied van privacy en security zijn de doelstellingen behaald. De beveiliging van de gegevens is geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de gegevens vanuit de verschillende partijen duidelijk is.

 

Nieuwsbrief