17 februari 2020

Deel dit op:

Rotterdammers moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden 39 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente vandaag het ‘Langer Thuis Akkoord’. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk.

“Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor”, zegt wethouder Sven De Langen (o.a. zorg en ouderen). “We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.

(Ver)bouwen en samenwerken
Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ook ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daarom zorgen we voor meerdere woonconcepten, voor ieder wat wils. Hiermee stimuleren we ook de doorstroming op de woningmarkt. Met dit akkoord loopt Rotterdam voorop in de trend van (ver)bouwen en samenwerken met verschillende partijen om zo onze Rotterdamse ouderen zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.”

Verschillende woonvormen
Het Langer Thuis Akkoord kent drie ‘sporen’. Het eerste spoor is het bouwen en verbouwen van ongeveer 10.000 levensloopbestendige woningen. Spoor twee is het ontwikkelen van ouderenhubs in zes wijken. Een ouderenhub is een centrale plek in de wijk, met allerlei voorzieningen voor ouderen. Naast geschikte woningen is er bijvoorbeeld een huisartsenpost, zijn er gezamenlijke activiteiten en is er een wijkrestaurant. Het derde spoor bestaat uit nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

Gebieden
De focus van het Langer Thuis Akkoord ligt op de gebieden: Stadscentrum, Delfshaven, Overschie, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord, Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis. Uit onderzoek blijkt dat in deze gebieden de grootste behoefte is aan extra geschikte woningen en vernieuwende woonconcepten voor ouderen.

Deelnemende partijen
Het Langer Thuis akkoord 2020-2025 is ondertekend door de volgende 39 partijen: Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Havensteder. Woonbron, Vestia, SOR, Laurens Wonen, Wooncompas, Woningbouwvereninging Hoek van Holland, Bouwvereniging Onze Woning, ConForte (mede namens MOB en Careyn), Blauwhoed, HD-groep, StratAct, Stebru, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Stevast Baas & Groen, AM, Vorm, Van Wijnen West BV, Volker Wessels Vastgoed BV, Fakton Development, Heijmans, New Industry, Nederlandse Bouw Unie bv, Bouwinvest Healthcare Fund, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV, Amvest, Stichting OSO- Rotterdam, GENERO, Stg. Buurtwerk.nl, Pit010, Wmo radar, Dock, DIA Rozenburg, Stg Humanitas (mede namens Welzijn op de Hoek, combinatie Humanitas en Vitis), Stg. SOL, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis en VGZ.

Nieuwsbrief