22 april 2020

Deel dit op:

Bouwinvest Real Estate Investors verwacht dat de impact van de coronaviruspandemie in 2020 per vastgoedsegment aanzienlijk zal verschillen. Bouwinvest heeft drie marktscenario's opgesteld, uiteenlopend van optimistisch tot realistisch en pessimistisch. De impact varieert van beperkt wat betreft het Residential Fund tot een grote impact op het Hotel Fund, dat een relatief klein deel van de portefeuille vertegenwoordigt. Tegelijkertijd heeft Bouwinvest een sterke prestatie in 2019 laten zien, toen we voor de vijfde keer op rij een rendement van dubbele cijfers behaalden over alle Nederlandse en internationale beleggingsactiviteiten.

Dick van Hal, CEO van Bouwinvest, licht toe: "De uitbraak van het COVID-19 virus veroorzaakt een wereldwijde crisis en overal nemen nationale overheden maatregelen om de pandemie in te dammen. Het is duidelijk dat deze crisis vergaande gevolgen heeft voor de mondiale en Nederlandse economie en voor alle vastgoedsectoren waarin wij actief zijn. Maar we moeten een onderscheid maken tussen de gevolgen op de korte en lange termijn. De afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld intensief overleg gevoerd met de huurders van onze gebouwen over hoe we diegenen die financieel getroffen worden kunnen helpen. Dat is voor ons een logische stap. Bij langetermijndoelstellingen passen immers langetermijnrelaties met huurders. We willen zo flexibel mogelijk omgaan met huurders die betalingsproblemen ondervinden. De verwachte impact op het rendement in 2020 verschilt aanzienlijk per vastgoedsector, maar voor de middellange tot langere termijn zijn we optimistisch. De fundamenten van onze activiteiten blijven sterk.” 

Voor april van dit jaar heeft Bouwinvest voor alle fondsen de huurbetalingen uitgesteld voor huurders die hebben aangegeven dat ze financiële problemen ondervinden of verwachten te ondervinden. Voor huurders die na deze maand moeite hebben om hun (volledige) huur te betalen wordt naar passende oplossingen gezocht. Over het geheel genomen verwacht Bouwinvest dat het totaal rendement licht in de min zal eindigen dit jaar. 

Goede financiële en maatschappelijke resultaten in 2019
Over 2019 stelt Van Hal trots te zijn op de resultaten, die een goede basis vormen om op voort te bouwen, zowel financieel als maatschappelijk. Hij wijst erop dat het Nederlandse hotelfonds van Bouwinvest afgelopen jaar is uitgeroepen tot de Global Sector Leader van GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Meer dan 80% van het geïnvesteerde kapitaal van het bedrijf kwalificeert nu als duurzaam met een score van vier- of vijf sterren binnen GRESB. 

In het kader van de visie van Bouwinvest om zowel financieel als maatschappelijk rendement te creëren, wordt de portefeuille zorgvastgoed verder uitgebreid en wordt de huurverhogingen van woningen gemaximeerd. In 2019 heeft Bouwinvest €413 miljoen belegd in zorgvastgoed en betaalbare woningen. Ook investeren we in duurzame gebouwen en verduurzamen we de gebouwen in portefeuille. Mede hierdoor hebben we in 2019 in de Nederlandse opengestelde portefeuilles 7,7% minder energie verbruikt dan in 2018. Ons doel is om gezonde, veilige en inclusieve stedelijke gebieden te creëren waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en recreëren. Door hierin te investeren creëert Bouwinvest waarde en stabiele langetermijnrendementen voor klanten, pensioenfondsen en verzekeraars. 

Over het gehele jaar 2019 heeft Bouwinvest een totaal beleggingsrendement van 11% over de portefeuille behaald, ruim boven de doelstelling van 8,4%, maar iets lager dan het recordniveau van 12,4% dat zowel in 2018 als in 2017 is gerealiseerd. Het sterke resultaat is voor een groot deel te danken aan waardestijgingen die in de dubbele cijfers uitkwamen bij drie van de Nederlandse unleveraged core-fondsen, waaronder de kantoren-, hotel- en woningfondsen, en de mandaten voor North America en Asia-Pacific.

1 miljard aan beleggingsdeals, waarvan bijna de helft internationaal
Bouwinvest heeft het geïnvesteerd kapitaal in 2019 met 14% zien stijgen van € 11,3 miljard naar € 12,9 miljard, mede dankzij de sterke groei van het Dutch Office Fund (+ 39%) en het Residential Fund (+13%) en de gestage uitbreiding van de drie internationale regionale mandaten - Europe (excl. Nederland), North America en Asia-Pacific.

Van Hal: "Voor het vijfde jaar op rij kwam in 2019 ons rendement op het geïnvesteerde vermogen in de dubbele cijfers uit en we hebben ook beter gepresteerd op het gebied van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We blijven onze internationale portefeuille uitbreiden en na de opening van ons eerste internationale kantoor in Sydney in 2019 maken we ons op voor de lancering van ons kantoor in New York in de komende maanden."

In 2019 sloot de vermogensbeheerder iets meer dan € 1 miljard aan beleggingsdeals, vrijwel gelijk verdeeld over de fondsen en mandaten. De transacties buiten de thuismarkt omvatten logistieke centra in Australië, betaalbare woningen in Amerika, China, Frankrijk en Japan en kantoren in Noord-Europa en Aziatische steden.

De Nederlandse sectorfondsen hadden ook een goed jaar met transacties ter waarde van in totaal € 540 miljoen. De aankopen bestonden onder meer uit woningen in het middensegment in Delft, Ede, Haarlem, Zwolle en Eindhoven en zorgvastgoed in Heerenveen, Harderwijk en Zoetermeer. In de kantorensector werd The Olympic Amsterdam in de tweede helft van het jaar opgeleverd en in de winkelportefeuille werd de herontwikkeling van de winkelcentra Goverwelle en Muntpassage in Gouda en Weert afgerond. In totaal is de ontwikkelingspijplijn toegenomen tot € 1,9 miljard.

Het toevertrouwde kapitaal bedraagt meer dan € 15 miljard

Het Europe Mandate, North America Mandate en Asia-Pacific Mandate zijn momenteel goed voor € 3,6 miljard aan geïnvesteerd kapitaal en er is daarnaast voor de mandaten nog eens € 1,4 miljard aan gecommitteerd kapitaal om geïnvesteerd te worden. Hiermee is de investeringsbasis in 2019 verder uitgebreid en stond per eind december de balans aan toevertrouwd kapitaal van 25 pensioenfondsen en verzekeraars op een totaalbedrag van € 15,1 miljard.

 

Nieuwsbrief