29 mei 2020

Deel dit op:

Bouwinvest ligt op koers met de ambitie om het energieverbruik van het Nederlands vastgoed te verlagen. In 2019 lag het energieverbruik van de woning-, winkel- en kantorenportefeuilles maar liefst 7,7% lager dan in 2018, terwijl de doelstelling voor dat jaar 3% bedroeg. Vanaf 2021 wordt de doelstelling bovendien aangescherpt naar 5% energiereductie per jaar. Zo verminderen we onze milieu-impact, één van de onderdelen in ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid.

Voor Bouwinvest is het investeren in energiereductie niet alleen een kwestie van onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. We zien het als voorwaardelijk voor het langetermijnrendement van ons vastgoed. Energie-efficiënte gebouwen zijn immers aantrekkelijk voor huurders vanwege lagere (service)kosten en meer leefcomfort. En deze gebouwen zijn voorbereid op toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. De gebouwen zijn hierdoor gewilder in de markt en daardoor ‘waardevaster’. Dit resulteert in een solide rendement voor onze klanten, veelal Nederlandse pensioenfondsen. Maatschappelijk en financieel rendement gaan zo hand in hand.

Flinke stappen in WTC Rotterdam

De in 2019 behaalde energiereductie is onder andere het resultaat van diverse energiebesparende maatregelen bij gebouwen in de Nederlandse portefeuilles. “We investeren bijvoorbeeld in de isolatie van gebouwen en we plaatsen ‘slimme’ verwarmings-, koelings- en verlichtingssystemen, waardoor de gebouwen minder energie gebruiken. Daarnaast investeren we volop in duurzame energiebronnen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. De forse energiereductie die in 2019 is gerealiseerd is voor een groot deel te danken aan de verduurzaming van WTC Rotterdam,” aldus Bernardo Korenberg, Head of Sustainability & Innovation bij Bouwinvest.

WTC Rotterdam is een veelbesproken voorbeeld, onder andere vanwege de complexiteit van het project. De hoogbouw is verduurzaamd waardoor het van een energielabel-E naar een energielabel-A is opgeschoven. De laagbouw, dat als Rijksmonument niet verplicht naar een energielabel A hoeft, ondergaat op dit moment ook een verduurzamingsslag. Onder andere worden 100 nieuwe zonnepanelen op het dak geplaatst en vervangt LED het huidige lichtplan. De verwachting is dat het energielabel verbetert van een energielabel-G naar een energielabel-A.

Aangescherpte doelstellingen in de komende jaren

We blijven ons inspannen om het energieverbruik verder te verminderen. Vanaf 2021 streven alle Nederlandse portefeuilles naar een energiereductie van jaarlijks 5 procent.

De energiebesparende maatregelen in de bestaande portefeuille, in combinatie met de aankoop van duurzame gebouwen, resulteerde de afgelopen jaren in een stijging van het aantal ‘groene’ energielabels (energielabel A, B en C). De vervolgstap is nu om het percentage gebouwen met energielabel-A te vergroten van 51% in 2019 naar 55% in 2020.

De investeringen in het reduceren van het energieverbruik zorgen ervoor dat Bouwinvest weer een stapje dichterbij de stip op de horizon is: een bijna-energie neutrale oftewel ‘Paris Proof’ vastgoedportefeuille in 2045.

Nieuwsbrief